woensdag 5 april 2017, 11:00

Brabantse Wal-gemeente gaan nog intensiever samenwerken, maar geen fusie

BRABANTSE WAL/STEENBERGEN - Aan ambitie ontbreekt het de drie Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom niet. De komende jaren wil het gebied in de top 5 van Nederland staan vanwege haar aantrekkelijke natuur en vele recreatiemogelijkheden. Ook laten de college van de drie gemeenten weten optimaal te willen profiteren van de economisch aantrekkelijke ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. Het zijn de meest in het oog springende resultaten van de visie op Veerkrachtig Bestuur die onlangs gepresenteerd werd. De samenwerking tussen de drie gemeenten zal de komende jaren echter op elk niveau intensiever worden. Een fusie of herindeling is volgens wethouder Cors Zijlmans van de gemeente Steenbergen op dit moment absoluut niet aan de orde. “We willen goed samenwerken, maar wel alle drie onze eigen autonomie behouden.”

“Je moet eerst met elkaar samenwerken en als dan op een dag blijkt dat daar iets anders boven moeten komen te staan, dan is dat prima,” wijdt de wethouder verder uit. “Maar het moet niet andersom gaan. We hebben al vaak genoeg gezien dat alleen het toevoegen van een nieuwe structuur uiteindelijk niet werkt. De gemeenteraden hebben ook aangegeven: samenwerken ‘okay’, fusie ‘nee’.”

Betere adviezen

Wat gaat de burger nu merken van de nieuwe visie? “In principe weinig,” antwoordt Zijlmans. “We gaan als organisaties veel nauwer samenwerken. Zo kan een ambtenaar die bij de gemeente Steenbergen belast is met jeugdzaken in de toekomst advies uitbrengen aan de wethouders van alle drie de gemeenten. In veel gevallen zijn de onderwerpen waar een gemeente mee te maken krijgt, gelijk. Het maakt mij niet uit waar het advies vandaan komt, als het maar goed advies is.”

“De toegevoegde waarde, zit hem dus in betere adviezen die op termijn geld besparen. Of we met minder mensen toekomen, betwijfel ik. De rijksoverheid gooit steeds meer werk over de schutting van de lagere overheden. Kwaliteit is de doelstelling van de samenwerking, niet bezuinigen.”

Geen potje Brabantse Wal

Ook belangrijk is de invloed die de Brabantse Wal gemeenten door de samenwerking in de regio krijgen. “De Regio West-Brabant telt 650.000 inwoners waarvan er 110.000 op de Brabantse Wal wonen,” rekent de bestuurder voor. “Daardoor creëren we een massa waarmee we invloed uit kunnen oefenen op het geheel.”

Meer kosten gaat de samenwerking niet. “Alles blijft betaald worden uit de reguliere budgetten. Er komt geen apart potje Brabantse Wal.”

Concrete actiepunten

De komende maanden maken de colleges een uitvoeringsagenda met concrete actiepunten. Op dinsdag 4 april gaan de colleges in het Markiezenhof in Bergen op Zoom in gesprek met de gezamenlijke gemeenteraden over de ontwerpvisie. Dat is het begin van een proces dat duurt tot de zomer en waarna raden en colleges uiteindelijk de samenwerkingsvisie vaststellen.

Foto: Delegatie van burgemeesters en wethouders van de drie Brabantse Wal Gemeenten

Uit de Steenbergse Courant