zaterdag 3 juni 2017, 09:30

Wethouder Lepolder trots op gedragen advies 380kV

STEENBERGEN - Nu de betrokken gemeenten minister Kamp (Economische Zaken) gezamenlijk adviseren om de 380 kV-leiding noordelijk (zuidelijk van Steenbergen) aan te leggen, kan Wethouder Petra Lepolder opgelucht ademhalen. Meer nog dan dat is zij echter trots op het feit dat de gemeenten in gezamenlijkheid tot dit resultaat zijn gekomen. “We hebben het over achttien gemeenten en twee provincies die één gedragen advies uitbrengen. Ook namens de gemeente Steenbergen zat er een ambtenaar in het team dat het advies aan de minister schreef. Ik ben daar echt trots op.”

Wanneer de minister instemt met het advies, zal het tracé alleen over het uiterste puntje Steenbergs grondgebied in de Kruislandse polder komen te lopen. “Dat was sowieso al zo goed als onvermijdelijk omdat bijna alle tracés op dat punt bij elkaar komen. Dat neemt niet weg dat het voor de mensen die daar wonen (1 á 2 Steenbergse huishoudens) wel heel vervelend is. Voor hen komen er individuele aanpassingsmaatregelen, geheel op maat.”

Onaantrekkelijker

Nog voor de zomer maakt de minister zijn definitieve keuze bekend. Lepolder heeft geen enkele reden om aan te nemen dat hij het advies van de gemeenten niet overneemt. “Steenbergen heeft het geluk dat ieder tracé dat over ons grondgebied komt, vanaf het Markiezaatsmeer komt. De leiding moet daar verplicht onder de grond aangelegd worden. Daarmee is dit tracé duurder en onaantrekkelijker dan de andere alternatieven.”

Met het uitbrengen van het advies is de rol voor de lagere overheden uitgespeeld. De 380kV valt onder de Crisis- en Herstelwet wat inhoudt dat gemeenten er geen procedure tegen kunnen starten. Dat geldt uiteraard niet voor de individuele burger.

Uit de Steenbergse Courant