donderdag 15 juni 2017, 16:00

College b en w wil beroep tegen varkensstal niet doorzetten

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders van Steenbergen gaan niet langer in beroep tegen de herbouw van de in juni 2016 afgebrande varkensstal van varkenshouder Van de Wouw aan de Kleine Bolspolder 3 in Kruisland. Enerzijds omdat een nieuwe stal voor minder milieuoverlast zal gaan zorgen, anderzijds omdat het risico bestaat dat de afgebrande stal wordt herbouwd onder dezelfde condities, waardoor de milieuoverlast op het oude niveau blijft.

In een mededeling aan de gemeenteraad wordt aangegeven dat b en w aanvankelijk bij de aanvraag al een advies had gegeven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS), maar dat bij de ontwerpbeschikking van GS bleek dat hiermee niets was gedaan. Vervolgens is dit advies nogmaals met een aantal aanvullingen ingediend als zienswijze in de vervolgprocedure. En eind maart volgde een definitieve beschikking, waar tegen beroep kon worden aangetekend. Dat heeft b en w alvast pro forma ingediend.

Meer varkens, minder stank

Nu blijkt dat een nieuwe stal vanwege nieuwe technieken – zelfs met de toegestane uitbreiding met 300 varkens en ruime verdubbeling van jong vee – voor een lagere milieubelasting zal zorgen, besluit het college het beroep niet door te zetten. Ook omdat het risico dat onder de oude condities kan worden herbouwd aanwezig is. En dat betekent meer stank en uitstoot.

Coalitieakkoord

In de mededeling die het college aan de gemeenteraad hierover deed is nog eens aangegeven dat er in 1994 een motie door de raad werd aangenomen waarin het college opdracht kreeg om intensieve veehouderij zoveel mogelijk te weren, dan wel uitbreiding tegen te gaan. Ook in het coalitieakkoord is dit voornemen opgenomen.

Pijnlijk

En als het dan toch over beslissingen in het verleden gaat: hoe pijnlijk blijft de beslissing destijds om niet te reageren op de dringende waarschuwing van de toenmalige gemeente Nieuw-Vossemeer om het bestemmingsplan buitengebied dicht te timmeren om een invasie van varkenshouderijen uit Oost-Brabant tegen te gaan. Zeker nu recreatie als speerpunt voor ontwikkeling is aangemerkt. De reeds gevestigde varkenshouderijen valt niets te verwijten. Zij proberen hun bedrijfsvoering te optimaliseren en dat hoort nu eenmaal bij ondernemerschap. Gelukkig dat nieuwe technieken, nieuwe mogelijkheden geven. Of ze economisch haalbaar zijn is een tweede. Wellicht in combinatie met schaalvergroting en ook dat staat haaks op recreatieplannen.

Uit de Steenbergse Courant