zaterdag 5 augustus 2017, 09:40

Burendag ook in Steenbergen op de kalender

KRUISLAND/STEENBERGEN – Op 23 september wordt voor de twaalfde keer de Brabantse Burendag georganiseerd. Een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts waar ieder jaar steeds meer buren en buurten bij aansluiten. Provinciebreed zijn er inmiddels achthonderd aanmeldingen; zes daarvan komen uit de gemeente Steenbergen.

In de kernen Kruisland en Steenbergen trekken op 23 september buren de straat op om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen. In Kruisland verenigen de bewoners van de Wethouder Swagermakersstraat het nuttige met het aangename. Zij beginnen de Burendag door de handen uit de mouwen te steken en het pleintje in hun straat op te knappen. Als beloning op het noeste werk, trakteren zij zichzelf ter besluit  op een gezellige straatbarbecue.

Buurtbibliotheek

Ook de bewoners van de Vlierstraat in Steenbergen gaan aan de slag met de opknap van hun straat terwijl even verderop de buren van de Zilverdenstraat het openbare groen met nieuwe bomen verrijken. De bewoners van de Wouwsestraat doen al langer mee aan de Burendag en organiseren er dit keer een Buurtbibliotheek. In het Hof van Steenbergen krijgen de jongste buurtjes een straatspeeldag aangeboden. Bij wijkvereniging ’t Drieiverde in de Komwei grijpt men de Burendag aan als een moment om oud en jong elkaar te laten ontmoeten.

Hoewel het geen ‘officiële’ Burendag-activiteit is, organiseert de stichting Ontspanning Voor Welberg de afgelopen jaren haar dorpsfeest tijdens de provinciale feestdag. Dat vindt dit jaar voor de tweede keer plaats bij partycentrum De Duiventoren.

Gezelliger

Burendag is door de organisatoren in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Jaarlijks komen mensen in duizenden buurten bijeen om met elkaar iets voor de buurt te doen. Ze knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een buurtmoestuin aan of timmeren onder het genot van een kop koffie samen een picknicktafel in elkaar.

Bijdrage

Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. Geld aanvragen kan zolang het budget strekt. Op 1 september aanstaande sluit de termijn.  Op www.burendag.nl staat onder het kopje ‘In mijn buurt’ een overzicht van alle buurten die zich tot nu toe hebben ingeschreven.

Uit de Steenbergse Courant