woensdag 13 september 2017, 11:00

Logica achter locatie nieuwe wijk ver te zoeken volgens Buurtcomité Olmentuin

STEENBERGEN – Volgens de toekomstige omwonenden van De Olmentuin moet de gemeente Steenbergen zich nog eens goed achter de oren krabben. Volgens hen is de logica achter de locatie van deze nieuwe wijk (Franseweg/Olmendreef in Steenbergen) ver te zoeken. Zij menen dat er binnen de Steenbergse gemeentegrenzen meer dan genoeg ruimte beschikbaar is, waar deze woningen beter passen en bovendien makkelijk te realiseren zijn.

“Wij zijn bezorgd,” aldus de heer Van der Ven die als woordvoerder van het buurtcomité Olmentuin optrad. “Niet alleen omdat wij er wonen. Wij vinden ons vrije uitzicht prachtig, maar beseffen dat wij daar geen rechten aan kunnen verbinden. We maken ons echter wel zorgen over de uitbouw van Steenbergen die op niet-structurele wijze plaatsvindt. De keuze voor woningbouw moet niet afhangen van de plek waar iemand toevallig grond heeft liggen. En zijn heel veel locaties binnen de gemeente Steenbergen die al een woonbestemming hebben, maar u kiest nu voor een perceel met een landbouwbestemming.”

Lappendeken

Tijdens de oordeelvormende vergadering van afgelopen donderdag vroeg het buurtcomité Olmentuin de aanwezige raadsleden de locatiekeuze voor het project te heroverwegen. Volgens Van der Ven zijn er vele malen betere locaties denkbaar dan achter de woningen aan de Franseweg en Olmendreef. “Wanneer de gemeente Steenbergen zich niet houdt aan een gestructureerd meerjarenplan maar zich laat leiden door toevallige gebeurtenissen, ontstaat er een lappendeken aan projecten. Er zijn op dit moment nog voldoende projecten die niet zijn uitgevoerd waar deze woningen vele malen beter passen.”

Relocatie Fuji Color

Daarnaast zou de gemeente de blik moeten richten op gebieden die voor herbestemming in aanmerking komen zoals de leegstaande panden van Van Bezooijen aan de Olmendreef. Ook relocatie van Fuji Color aan de Franseweg naar het bedrijventerrein, geniet volgens de bewoners de voorkeur. “Het zou een logischer stap zijn dan het opofferen van een groengebied met bijbehorende flora en fauna,” aldus Van der Ven.

Carte blanche

De goed geïnformeerde woordvoerder vroeg zich af of er überhaupt nog wel basis is voor de Olmentuin nu blijkt dat de afspraken met betrekking tot duurzaamheid en sociale cohesie niet volledig nagekomen worden. “Als er dan toch een wijk in onze achtertuin komt, dan heb we natuurlijk het liefst een wijk die energieneutraal is en een sociaal arrangement kent. We hebben echter ernstige twijfels of dat te verwezenlijken is. Het plan wordt steeds verder afgekalfd. Zo zijn  de onverharde wegen vervangen door bestrating, komt er toch riolering en krijgen de bewoners het recht om hekken en schuttingen te plaatsen terwijl dat niet volgens het oorspronkelijke afsprakenkader is. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar carte blanche krijgt.”

Vloeiende overgang

Deze laatste opmerking was voor raadslid Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!) reden om aan wethouder Lepolder te vragen of het project wel doorgang kan vinden wanneer mocht blijken dat niet aan de oorspronkelijke afspraken wordt voldaan. Volgens de wethouder is het nog te vroeg om daar een oordeel over te vellen. “De aanleiding om de wijk op die locatie te creëren is omdat de initiatiefnemer daar grond bezit. Vanwege de ligging op de grens tussen stedelijk en agrarische gebied, willen we dat er een vloeiende overgang ontstaat, geen standaardwijk. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om juist van onderaf draagvlak te krijgen. Om duidelijk te krijgen wat mogelijk is en waargemaakt kan worden. In dat proces zitten we voorlopig nog.”

(Door Dasja Abresch)

Uit de Steenbergse Courant