zaterdag 30 september 2017, 09:00

Volkspartij wil Roundup terug, PvdA maakt ernstig bezwaar

STEENBERGEN – Fractieleider Michel Lambers van de Volkspartij stelt het college van b en w voor om zo mogelijk het onkruidbestrijdingsmiddel ‘Roundup’ weer te gaan gebruiken en de proef met bestrijding via heet water te beëindigen. Hierdoor kan volgens de partij een ton worden bespaard. En er zijn volgens de Volkspartij klachten over de huidige bestrijding. Reden voor de fractie van PvdA Steenbergen om eveneens in de pen te klimmen en aan te geven dat deze hier faliekant tegen is.

Volgens de Volkspartij zijn er klachten van bewoners over de huidige manier van onkruidbestrijding, waarbij het onkruid met heet water wordt gedood. Daarbij zou het uitgangspunt zijn dat de kosten van deze manier van bestrijden 100.000 euro hoger zouden liggen dan bij bestrijding met Roundup ( met de stof glyfosaat). De Volkspartij wil nu van het college weten of dit werkelijk het geval is of dat de kosten hoger of lager uitvallen.  Volgens de partij is er een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van Roudup voor een periode van tenminste tien jaar te verlengen. Dit voorstel zou worden ondersteund door de minister van Economische zaken en tevens landbouw. Begin oktober wordt hierover een uitspraak verwacht. Volgens de Volkspartij zijn er klachten van burgers over de ‘ineffectieve werking van warmwater bestrijding en het steeds welig terug komen van onkruid in de openbare ruimte’. Daarnaast kan volgens de partij een ton worden bespaard door terug te keren naar de oude vorm van bestrijding.

PvdA wil geen Roundup

De fractie van de PvdA laat bij monde van raadslid Lesley Molhoop weten ernstige bezwaren te hebben tegen het gebruik van glyfosaat. ‘Wanneer mensen in contact komen met glyfosaat kan dit leiden tot ernstige vergroeiingen bij embryo’s’, aldus de PvdA. ‘Er zijn aanwijzingen dat deze stof een rol speelt bij de ontwikkeling van kanker en mogelijk hormoon verstorend is. Ook is de stof schadelijk voor onder andere insecten. Doordat het kan doordringen in het oppervlakte water is glyfosaat uiteindelijk schadelijk voor al het leven’, aldus de PvdA-fractie. Deze geeft overigens de Volkspartij wel gelijk in de kritiek op de effectiviteit van de bestrijding met warm water. De PvdA-fractie wil dat er een onderzoek komt hoe de milieuvriendelijke bestrijding van onkruid op een betaalbare manier kan worden verbeterd. 

Uit de Steenbergse Courant