Afbeelding
dinsdag 7 november 2017, 14:35

Aanpak Dinteloordse haven krijgt voorrang

DINTELOORD – De resultaten van de enquête visie CentrumHaven Dinteloord zijn vanochtend door het college van b en w naar buiten gebracht. Weinig verrassend is de conclusie dat de inwoners van Dinteloord het vooral belangrijk vinden dat de haven wordt aangepakt. Dat is de reden dat het college heeft besloten om nu een start te maken met een uitvoeringsplan.

“We hebben besloten om niet te wachten totdat de ruimtelijke visie voor het gebied CentrumHaven en het bijhorende uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Dat kan namelijk nog wel zo’n vier maanden duren. Door nu al te starten met het maken van een uitvoeringsplan voor de haven kunnen we die maanden aan winst boeken”, stelt verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans. “Dat betekent overigens niet dat er binnen een half jaar een nieuwe haven ligt. Ruw geschat kunnen de werken in het vierde kwartaal van volgend jaar starten”.

De andere wensen

In totaal namen 260 belangstellenden deel aan het tweede enquête over het centrumplan. Naast de duidelijke prioriteit die gegeven wordt aan de opknap van de haven kwamen nog wat andere wensen goed naar voren. Zo blijkt de wens voor éénrichtingsverkeer in de straat Raadhuisplein op het gedeelte tussen Princenhof en Oostzijstraat. Ook is er de wens om meer eenheid in het straatmeubilair te krijgen en ook de bestrating wordt aangedragen als een verbeterpunt.

Met de in juni dit jaar opgehaalde wensen van bewoners is door de regiegroep – met inwoners, ondernemers en dorpsraad – met ondersteuning van deskundigen van adviesbureau Nieuw Blauw en de gemeente een zogenaamde ‘ambitiekaart’ opgesteld./ Die geeft de maximaal haalbare ambitie aan. In september is deze voorgelegd aan de inwoners. Vervolgens bleek dat er veel ambitie was voor (te) weinig ruimte. Er dienen keuzes te worden gemaakt tussen parkeren en een fraaiere verblijfsruimte. De uitkomst van de enquête wordt hierbij gebruikt en er wordt een plan uitgewerkt.

Eind dit jaar is het woord aan de gemeenteraad. Die bepaalt dan wat er wel en wat niet moet gebeuren. Vervolgens wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt.  

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant