maandag 1 januari 2018, 06:00

Steunpunt Mantelzorg: waardering en ondersteuning voor mantelzorgers

STEENBERGEN - Het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvangt regelmatig vragen over de jaarlijkse mantelzorg waarderingen en de Huishoudelijk hulp toelage. Joyce Joosten van het steunpunt legt graag uit hoe een en ander in elkaar zit.

“De mantelzorgwaardering bestaat uit meerdere activiteiten. Waardering laat zich immers niet alleen uitdrukken in geld, maar ook in aandacht en hulp aan de mantelzorger via diverse regelingen. Daarnaast is er een geldelijke waardering in de vorm van 50 euro die jaarlijks in juni op de “Samen in Steenbergen” wordt bijgeschreven door de gemeente Steenbergen. Dit bedrag kwam in de plaats van het vroegere Mantelzorgcompliment. Een andere vorm van waardering gebeurt via de landelijke Dag van de Mantelzorg, waarbij de mantelzorgers een leuke ontspannende middag krijgen aangeboden. Dit jaar werd deze georganiseerd op 11 november”, vertelt Joyce Joosten.

Toelage voor huishoudelijke hulp

Ze wijst er verder op dat mantelzorgers het hele jaar door met hun vragen terecht bij de medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg. Ze kunnen ook gebruik maken van verschillende regelingen die via de gemeente en bijvoorbeeld de zorgverzekering worden aangeboden.

Eén van die regelingen is de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers. Met deze regeling kunnen zij voor een bedrag van 5 euro per uur huishoudelijke ondersteuning inkopen bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

“In de laatste nieuwsbrief mantelzorg is hier aandacht aan besteed en op de website www.swo-steenbergen.nl wordt meer informatie gegeven over deze regeling. Uiteraard kunnen mantelzorgers ook contact opnemen met het Steunpunt via mantelzorg@swo-stb.nl of 0167-541137. We hopen dit jaar weer vele mantelzorgers te kunnen helpen om hun belangrijke werkzaamheden uit te voeren”, besluit Joyce Joosen.

Uit de Steenbergse Courant