dinsdag 27 februari 2018, 09:00

D66 op de bres voor Kruislands constructiebedrijf

KRUISLAND – De ontwikkeling rond het bedrijf Van Merrienboer Constructie aan de Brugweg is voor dit bedrijf tot nu toe een aardige lijdensweg geweest. Na jarenlang gesteggel zag het er voor Van Merrienboer wat zonniger uit toen overeenstemming werd bereikt over verplaatsing. Vervolgens kocht het constructiebedrijf grond aan op het nieuwe bedrijventerrein, stortte de woningmarkt in en werd niet langer gesproken over woningbouw op de locatie Brugweg. ‘De aangekochte grond ligt nu al jaren te verpieteren’, stelt D66.

De partij stelt nu vragen aan het college. Want het bedrijf kan pas verplaatsen als er een koper is voor de huidige locatie. “Gezien de planvorming en de gewekte verwachtingen moet dat een woningbouwontwikkelaar zijn en niet een ondernemer die de locatie voor bedrijfsdoeleinden gaat gebruiken”, aldus D66.

Het college wordt nu gevraagd of dit “nog de bestemming woningbouw voor de betreffende locatie in het vizier heeft”. En niet alleen voor deze locatie, maar ook voor het stuk braakliggende grond tussen het bedrijf en wijk Den Darink.

Vervolgens wil de partij van het college weten in welke mate die woningbouw dan zal zijn en of de gemeente nu een ‘meewerkende houding naar de ondernemer’ gaat tonen. En als de gemeente daar geen woningbouw wil ‘hoe ze om wil gaan met de ondernemer gezien de in het verleden gewekte verwachtingen’. D66 wacht nu de antwoorden van het college af.

Uit de Steenbergse Courant