Afbeelding
vrijdag 6 april 2018, 11:00

Glasvezelnetwerk trekt volle zalen

WELBERG - Dat er behoefte bestaat aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied was gisteravond bij zaal Koch op de Welberg overduidelijk. Glasvezel Buitenaf, de organisatie die het aan moet gaan leggen, organiseerde er de derde informatiebijeenkomst op rij over het onderwerp. Evenals bij de eerste twee edities leverde dat een bomvolle zaal belangstellenden op. Een gemêleerd gezelschap van agrariërs, kleine ondernemers, ZZP-ers en ‘gewone’ gezinnen maar met één gedeeld belang: snel internet. En snel!De roep om glasvezel in het buitengebied van de gemeenten Steenbergen, Halderberge, Woensdrecht en Bergen op Zoom is niet van gisteren. Bewoners en ondernemers willen mee in de vaart der volkeren. Niet alleen omdat ze willen genieten van Netflix of omdat de plattelandspuber (naar eigen zeggen) in een sociaal isolement raakt zonder constante interactie met leeftijdsgenoten. Nee, de voornaamste reden is gelegen in het simpele feit dat de hedendaagse maatschappij vraagt om een snelle en stabiele verbinding via de digitale snelweg. Met name in de agrarische sector waar het verzenden van ‘big data’ ten behoeve van de precisielandbouw aan de orde van de dag is. Maar het geldt net zo goed voor de ouder wordende polderbewoner die graag in zijn eigen woning wil blijven en dit dankzij de voorzieningen die via Internet geboden worden, ook kan. AfkoopsomGrootste struikelblokken zijn de kosten en daarmee samenhangend het minimale aantal van 50% deelname. In het buitengebied van de vier deelnemende gemeenten kunnen maximaal 2200 aansluitingen gerealiseerd worden. Hiervan moet de helft aangeven mee te willen doen alvorens het project van start gaat. Wie zich inschrijft, kan kiezen om de kosten, de zogenaamde vastrechtvergoeding maandelijks te betalen (15 euro) of eenmalig een afkoopsom van 1815,- euro over te maken. Het komt er toch wel?In het gebied zetten zo’n 75 ambassadeurs zich in voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Zij proberen zoveel mogelijk buurtbewoners te overtuigen van nut en noodzaak. Op 4 juni 2018 moet duidelijk zijn of alle inspanningen tot resultaat hebben geleid. Wanneer de helft van de potentiele aansluitingen dan niet is ingeschreven, gaat het hele feest niet door benadrukte Lars Visscher van Glasvezel Buitenaf gisteravond. “Vijftig procent is de absolute ondergrens. We moeten er 375 kilometer voor graven en er gaat 27.500 kilometer glasvezel de grond in. Denk dus niet, het komt er toch wel, want ik kan u verzekeren dat dat niet zo.”

Foto’s en tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant