dinsdag 17 april 2018, 22:55

Volkspartij buiten spel gezet: Gewoon Lokaal! VVD en CDA willen coalitie vormen

STEENBERGEN - In een persbericht laat informateur Cors Zijlmans weten dat Gewoon Lokaal!, VVD en CDA de komende periode gebruiken om te onderzoeken of een coalitie tot de mogelijkheden behoort. Een niet echt verrassende beslissing overigens, die de tweede grote winnaar in de gemeenteraadsverkiezingen buiten spel zet. D66, dat in de vorige periode nog deel uitmaakte van de coalitie is buiten deze opzet gehouden.  “Waar het om gaat is draagvlak, vertrouwen en stabiliteit. Die drie essentiële zaken zijn aanwezig bij de drie potentiële coalitiepartijen”, aldus Cors Zijlmans.

De besprekingen van de afgelopen weken hebben uitgewezen dat voor de progressieve partij Gewoon Lokaal! te veel bezwaarpunten zijn om een vruchtbare samenwerking met de meer traditionele Volkspartij (5 zetels) aan te gaan, aldus het persbericht. En vervolgens: “De verschillen tussen de drie mogelijke coalitiepartijen en de Volkspartij zijn groot”, aldus Zijlmans. 

Geen vernieuwing

Ook een breed gedragen raadsprogramma, dat als eerste mogelijkheid bij alle partijen werd aangedragen, bleek nog een brug te ver, zo wordt gesteld. Volgens informateur Zijlmans “kost zo’n vernieuwende aanpak de nodige voorbereidingstijd. Daarom stellen we voor dat de raad het onderwerp over twee jaar bij de kop pakt. Ruim op tijd voor de volgende verkiezingen”.

De drie voorgenomen coalitiepartijen praten nu verder over het programma waarmee ze de komende periode ingaan en onderhandelen over de verdeling van wethouders en welke portefeuilles deze gaan krijgen. Samen hebben de drie partijen 11 van de 19 zetels. 

Uit de Steenbergse Courant