vrijdag 25 mei 2018, 09:00

Welbergs ‘Oh So Good’ draagt zaken over aan boerderij Hamel

STEENBERGEN – Vier jaar geleden begonnen ze enthousiast met het hobbymatig fokken en produceren van een speciaal varkensras dat met uitsterving werd bedreigd. Voor het vlees van dit ras – de Oxford Sandy and Black – blijkt inmiddels goede belangstelling te bestaan, maar familieomstandigheden doen Taco van de Louw en echtgenote Liz – woonachtig aan de Groenedijk – besluiten om met hun activiteiten te stoppen en deze over te dragen aan Maarten en Josephine Hamel van de gelijknamige boerderij.

Zij gaan vanaf 1 augustus de verkoop van de vleesproducten verzorgen vanuit hun boerderijwinkel. Volgens Van der Louw was het varkensras 25 jaar geleden praktisch uitgestorven maar – mede door zijn inzet – zijn er nu zes fokkers in Nederland en zijn in Engeland, Frankrijk, Ierland en Nederland nu meer dan 400 fokzeugen. Hij beveelt boerderij Hamel aan als een 5 sterren varkensboer die bijzonder vlees produceert voor het eigen restaurant – ’t Geheim van Bergen – en voor directe verkoop. Zelf zijn ze op 2 juni en 7 juli voor de laatste maal geopend.

Foto: Taco en Liz van de Louw met dochter Eloise en twee Oxford Sandy and Black biggetjes. 

Foto: Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant