vrijdag 30 november 2018, 10:10

Bijl staat klaar voor bomen Kruispoort

STEENBERGEN – Het doek valt voor de eeuwoude platanen aan de Kruispoort. De uitgebreide discussie die al bijna twee jaar voortduurt in de gemeenteraad bereikte donderdagavond tijdens de oordeelvormende vergadering een voorlopig eindpunt. Een tweede motie waarin het college nogmaals wordt opgedragen om de bomen te kappen werd aangenomen. De juridische mogelijkheden van wethouder Baartmans om de kap tegen te houden zijn uitgeput waardoor zij geen andere optie heeft dan de motie zo snel mogelijk uit te voeren.

De beslissing betekent een overwinning voor de leden van de Volkspartij die altijd gestreden hebben voor het kappen van de platanen vanwege het onveiligheidsgevoel bij de omwonenden. Bij Gewoon Lokaal!, felle tegenstander van de ingediende motie, heerste echter droefenis. “Ik kan goed begrijpen dat het voor de bewoners een opluchting betekent, maar zelf vind ik het diep triest dat die bomen voor niks worden neergehaald”, zo stelde Dasja Abresch. Partijgenoot Jan Veraart noemde het vreemd dat er blij en verheugd werd gereageerd in de raadszaal.

‘Onderbuikgevoel’ gewonnen 

Abresch refereert aan het onderzoek waaruit is gebleken dat de negen platanen niet ziek zijn en geen gevaar vormen voor de omwonenden. Het ‘onderbuikgevoel’ heeft echter toch de doorslag gegeven in deze discussie. “Hoe zou u het vinden om elke nacht te gaan slapen met het idee dat een van die gigantische bomen op u dak zou kunnen vallen?”, zo vroeg Nadir Baali van de PvdA zich af. “Als het college de beslissing niet neemt, moeten wij het doen.”

Hout krijgt nieuwe bestemming

Het besluit om de bomen van de beschermde bomenlijst af te halen en ze vervolgens te kappen is niet eenvoudig tot stand gekomen. Vorige maand diende de Volkspartij nog een initiatiefvoorstel in om de bevoegdheid voor het verlenen van de kapvergunning tijdelijk over te hevelen naar de raad. Dat voorstel haalde het donderdagavond niet, maar een motie die uiteindelijk werd ingediend door VVD, PvdA, Volkspartij en CDA wel. De strekking daarvan is nagenoeg hetzelfde als de motie die al in 2017 was ingediend. Daarna volgde onder andere een vleermuizenonderzoek van de gemeente wat de beslissing vertraagde. Nu rest slechts nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de kap. 

Een schrale troost voor Gewoon Lokaal!: hun motie waarin wordt verzocht het overgebleven hout te recyclen tot bijvoorbeeld een kunstwerk in de gemeente, werd unaniem gesteund. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant