maandag 18 februari 2019, 10:00

Bijna 1000 euro opbrengst bij collecte Hersenstichting

STEENBERGEN – Ilonka van den Bosch, de coördinator voor Steenbergen Noord laat mede namens haar collega Liesbeth van As (coördinator Zuid) weten dat de collecte voor de Hersenstichting een bedrag heeft opgebracht van 992,16 euro.

Hiervoor zijn in de gemeente Steenbergen 14 collectanten op pad gegaan. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om een bijdrage te leveren voor een betere toekomst voor mensen die aan een hersenaandoening lijden. Namens de Hersenstichting worden zowel gevers als collectanten bedankt. Wie de collectant heeft gemist kan natuurlijk altijd nog een gift geven via rekeningnummer NL18 INGB 0000.000.860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Nadere info is te vinden op www.hersenstichting.nl.

Uit de Steenbergse Courant