Afbeelding
donderdag 11 april 2019, 11:40

Wethouder Petra Lepolder vertrekt naar gemeente Dongen

STEENBERGEN - Wethouder Petra Lepolder (VVD) heeft vandaag een ontslagbrief gestuurd aan de voorzitter van de raad waarin ze aangeeft per direct haar functie als wethouder bij de gemeente Steenbergen neer te leggen. Donderdag 18 april wordt ze voorgedragen als wethouder in de gemeente Dongen. “Ik heb een mooie en leerzame tijd gehad in de gemeente Steenbergen. Nadat de VVD uit de coalitie was gestapt, wilde ik graag de regie bij mezelf houden” aldus Lepolder. 

Na het vertrek van wethouder Rolf Vullings, werd in de gemeente Dongen gezocht naar een andere VVD-wethouder. Vanaf 18 april zal Petra Lepolder deze positie invullen, als de gemeenteraad van Dongen besluit haar tijdens de hiervoor extra ingeplande raadsvergadering te benoemen. De portefeuille en bijbehorende taken van Lepolder worden tijdelijk overgenomen door de andere collegeleden. Het college bedankt Lepolder voor haar enorme inzet voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Burgemeester Van den Belt: “Ik begrijp de keuze van de wethouder en wens haar veel succes met deze nieuwe stap.”

Bijna 5 jaar wethouder

Lepolder is bijna vijf jaar wethouder geweest in haar “eigen” gemeente. Daarvoor was ze al zes jaar aan de slag als gemeenteraadslid voor de VVD. Vorig jaar juni werd ze voor de tweede keer als wethouder benoemd. Naast Recreatie en Toerisme, Financiën, Economie en Ruimtelijke Ordening, waren het woonwagenbeleid en de arbeidsmigranten zaken waar ze zich de afgelopen periode voor heeft ingespannen. Daarnaast was Lepolder actief in de regio, onder andere als lid van het Strategisch Beraad – het dagelijks bestuur - van de Regio West-Brabant (RWB) en als voorzitter van de commissie van advies Ruimtelijke Ontwikkeling van de RWB.

“Mooie kans”

“Toen ik in juni werd benoemd als wethouder, was mijn drijfveer om voort te bouwen op het fundament dat ik in de collegeperiode daarvoor had opgebouwd. Ik wilde mij heel graag nog vier jaar inzetten voor de inwoners van de gemeente Steenbergen. Ik had dan ook niet eerder nagedacht over het bewandelen van een ander pad, tot enkele weken geleden de VVD-fractie in de raad aankondigde uit de coalitie te stappen. Ineens bevond ik mij op een kruispunt waarop ik kansen voorbij zag komen en voelde dat ik graag de regie bij mezelf wilde houden. De overstap naar de gemeente Dongen is voor mij een mooie kans om na 11 jaar gemeente Steenbergen te kiezen voor een nieuwe omgeving en een ander perspectief.”   

Uit de Steenbergse Courant