Afbeelding
vrijdag 26 april 2019, 12:46

Dertien gedecoreerden: Lintjesregen treft Steenbergen in volle hevigheid

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen is dit jaar niet getroffen door een ‘gewone’ lintjesregen, maar door een onvervalste hoosbui van koninklijke versierselen. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander dit jaar behaagd om niet minder dan dertien inwoners van deze gemeente een koninklijke onderscheiding toe te kennen op de dag voor zijn verjaardag. Eén van hen wist het zelfs direct tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te schoppen. Burgemeester Ruud van den Belt had het er vanmorgen maar druk mee en was na afloop dan ook echt aan het oranjebittertje toe dat geheven werd op de gezondheid van de vers en reeds eerder gedecoreerden en, uiteraard, van de Koning.

Voor alle gedecoreerden geldt uiteraard dat zij vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving toe mochten treden tot de orde. Omdat daarbinnen geen onderscheid gemaakt kan worden, leest u hieronder in alfabetische volgorde alles over de achterliggende motivering. Voor wie over wat minder tijd beschikt, volgt allereerst een opsomming van de namen en woonplaatsen van de gelukkigen:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Steenbergen: Sandra Houtepen-Strong (59).

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Dinteloord: Hans Bomgaars (65); Jo Geers (77); Steenbergen: Tineke Geluk-Hooftman (68); Leontine Tjioe-Oude Maatman (59); Wim Roovers (59); Walter Siol (60); Joke de Kock-Suijkerbuijk (61); Els Verbeek (59); Lidy Verbeek (61); Peet van der Zande (62); Notendaal: Toine Simons (70); Welberg: Ivo Nagelkerken (45)

Hans Bomgaars (65), Dinteloord, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Bomgaars heeft zich in zijn functioneren als leraar Basisonderwijs onderscheiden door zijn zeer langdurige en intensieve inzet ten bate van het leerlingenkoor van zijn school, de Groen van Prinsterer basisschool te Dinteloord. Deze vrijwillige activiteit stijgt in opvallende mate uit boven hetgeen van hem als leraar basisonderwijs mocht worden verwacht. Juist ook dankzij zijn inzet en betrokkenheid kon het koor groeien tot een regionaal gewaardeerd zanggezelschap van jonge basisschoolkinderen dat onder andere optrad in kerken en verzorgingshuizen en zelfs een keer in schouwburg De Kring in Roosendaal. Naast alle bevlogenheid, tijd en energie die hij in het schoolkoor heeft gestoken, heeft hij zich ook altijd vol overgave ingezet voor alle sportevenementen van de school en overstijgend bijgedragen aan (vooruitstrevende) ICT-ontwikkelingen.

Jo Geers (77), Dinteloord, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jo Geers is al meer dan 18 jaar als vrijwilliger intensief betrokken bij het ouderenwerk in zijn woonplaats Dinteloord. Hij is vanaf 2000 secretaris van de KBO afdeling Dinteloord? en heeft ook jarenlang het voorzitterschap waargenomen toen die functie nog niet door een ander kon worden ingevuld. Daarnaast vindt hij nog de tijd om zich in te zetten voor de Petrus en Paulus parochie (nu onderdeel van de St. Annaparochie). In de jaren 2000 tot 2015 was de heer Geers met enkele anderen gezichtsbepalend voor het Platform Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid (vooral gericht op de oudere en gehandicapte medemens) is bij heel veel mensen bekend en wordt door hen bijzonder gewaardeerd. Jo Geers hielp in de jaren 1995 tot en met 2000 vele FNV-leden bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

Tineke Geluk-Hooftman (68), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tineke Geluk-Hooftman is een paardenvrouw en in hart en nieren liefhebber van de dressuursport. Zij zet zich sinds 1972 intensief in ten behoeve van paardensportvereniging ‘De Strieneruiters’. Met een onderbreking van enkele jaren in verband met de geboorte van haar dochters, is zij belast met het penningmeesterschap van de vereniging. Naast bestuurswerkzaamheden is zij reeds jaren de ‘commandante’ van de jeugdleden en geeft vanaf 1988 de verenigingslessen. Zij beperkt zich niet alleen tot bestuurswerkzaamheden maar steekt ook de handen uit de mouwen tijdens allerlei evenementen van de vereniging. Verder was zij actief voor de Stichting Ruitersportcentrum Steenbergen. Zij heeft zich daarvoor intensief en onbaatzuchtig ingezet.

Ivo Nagelkerken (45), Welberg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ivo Nagelkerken is een echte verenigingsman. Op de Welberg wordt hij bijzonder gewaardeerd voor zijn inzet ten behoeve van de plaatselijke jeugd. Naast typische vrijwilligersactiviteiten als het functioneren als jeugd- en activiteitenleider en als barvrijwilliger bij de Sc Welberg (vanaf 2008 tot heden), is hij ook bestuurlijk actief geweest. Hij was vanaf 2007 tot 2017 aanvankelijk bestuurslid maar later ook penningmeester van de stichting Ontspanning Voor Welberg (OVW). Van 1990 tot 2004 was Nagelkerken leider en van 2003 tot en met 2004 secretaris bij de J.F. Kennedygroep. Velen zijn hem dankbaar voor zijn betrokkenheid bij de Kleine Tour Steenbergen. was in de jaren 1998 tot en met 2017 ploegleider. Hij was ook gedurende vele jaren lid van de woensdagavondcommissie die een bedankavond organiseerde voor de vrijwilligers en het bestuur van de Kleine tour. Later ging hij als vrijwilliger bij de lokale radiozender “Stadsomroep Klaver Vier” mee op pad om verslag te doen van de etappes. Ivo Nagelkerken is een van de oprichters en altijd nog ‘barman’ van het Tap on Tour Team. Al van jongs af aan is hij jaarlijks actief tijdens de intocht van Sinterklaas.

Leontine Tjioe–Oude Maatman (59), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leontine Tjioe is al vanaf 1999 intensief maatschappelijk actief, in bijzonder voor het behoud van de Gummaruskerk. Zij heeft al vanaf het begin van de grote restauratie van de kerk als lid van de activiteitencommissie een grote inbreng gehad bij het verwerven van fondsen ten bate van die restauratie. Ook is zij via deze activiteitencommissie betrokken bij de jaarlijkse organisatie van de kerst- en kunstmarkt in het kerkgebouw. Op dit moment is zij één van de trekkers van de Werkgroep Openstelling Gummaruskerk die het mogelijk maakt dat het kerkgebouw in de zomermaanden minimaal eens per week is opengesteld voor bezoekers.

Sinds enkele jaren is Leontine Tjioe ook een actief lid en momenteel voorzitter van de Stadsraad Steenbergen. Door beide activiteiten is zij inmiddels een bekend gezicht in Steenbergen. Zij staat bekend als iemand die zich vol overgave inzet bij alles wat zij doet. Zij heeft en geeft energie. In de periode dat haar kinderen basisschool Maria Regina bezochten was zij ook actief in de MR, was zij de kartrekker voor de EHBO-lessen op school en actief bij andere (al dan niet buitenschoolse) activiteiten. Vanaf 2011 combineert zij een en ander ook nog met haar inzet voor de doelen die vanuit de Lionsclub worden ondersteund.

Wim Roovers (59), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Roovers is een sociale en vakbekwame bestuurder met extra aandacht voor de verbinding tussen bestuur en de meer uitvoeringsgerichte vrijwilligers. Hij schroomde niet een vereniging waarvan hij bestuurslid was deskundig en met veel geduld door moeilijke perioden heen te loodsen. Zijn inzet en enthousiasme wordt door een breed publiek gewaardeerd. Wim is een gepassioneerde verenigingsman met een gouden hart voor met name de Kleine Tour, die dit jaar voor de 50ste keer wordt verreden. De heer Roovers was van 1992 tot 1998 lid van de ouderraad en secretaris van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen. Hij was onder andere betrokken bij het fusieproces met de Lowys Porquinstichting. Jaren later, in 2009 werd hij penningmeester en vanaf 2014 tot 2016 voorzitter van de voetbalvereniging Steenbergen. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Stichting Kleine Tour.

Toine Simons (70), Notendaal, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al vanaf 1972 is Toine Simons gemiddeld 16 uur per week actief voor het beheer en onderhoud van ‘zijn’ buurthuis Plekzat. Zijn inzet wordt door de inwoners van het buurtschap Notendeel zeer gewaardeerd. Hij is altijd behulpzaam. belangstellend, gastvrij en een harde werker. Men noemt hem een echte sociale man die altijd klaar staat voor een ander.

Buurtvereniging De Notenkrakers was aanvankelijk een kinder- en carnavalsvereniging maar vanaf 2011 officieel een buurtvereniging. Al snel na de oprichting werkte men aan het realiseren van een buurthuis. Dat werd ‘Plekzat’. Voor al zijn werk, inzet en toewijding voor dit buurthuis is Toine Simons in 2011 benoemd tot erelid van de buurtvereniging. In 2012 is de vereniging in staat geweest om met een royale bijdrage van het Oranjefonds een nieuw buurthuis weg te zetten. De drijvende kracht voor het realiseren van dat nieuwe buurthuis was wederom Toine Simons.

Toine is op Notendaal de motor achter de jaarlijkse Opschoondag waarbij hij velen weet te mobiliseren om het zwerfafval dat langs dijken en sloten wordt achtergelaten, op te ruimen. Hij is toegelegd op het faunabeheer en assisteert veel boeren in de omgeving.

Walter Siol (60), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Walter Siol is in de muziekwereld van Steenbergen en omliggende dorpen een begrip. Hij is al decennia lang op vrijwilligersbasis een gerespecteerd en gewaardeerd dirigent en muziekdocent. Daarnaast is hij bestuurs- en/of commissielid van meerdere muziek gerelateerde organisaties. Hij inspireert al vele jaren op enthousiaste wijze mensen - in bijzonder de basisschooljeugd - om muziek te gaan maken. Hij weet de leden van de muziekverenigingen waar hij als vrijwilliger bij betrokken is - ongeacht hun leeftijd - te boeien met zijn bijzondere kennis en kunde op het gebied van muziek. Veel van de jeugdigen die van hem les hebben gehad, zijn uitgegroeid tot goede muzikanten die nog altijd met veel plezier deel uitmaken van de regionale muziekverenigingen. De heer Siol levert een grote bijdrage aan het muziekleven in de gemeente Steenbergen en aan de groei en bloei van muziekvereniging Volharding in het bijzonder. Hij was in 1993 mede grondlegger van het jeugdorkest bij deze vereniging. Al vele jaren is Walter betrokken bij het project “Samen Muziek Maken Geblazen”. Een project (inmiddels opgegaan in de Stichting HI 5 ) dat zich richt op de groepen 5 van alle basisscholen in de gemeente. In het kader van dit project wordt ieder jaar een speciaal orkest samengesteld uit alle spelende leden (jong en oud) van alle muziekverenigingen in de gemeente.

Buiten de gemeente Steenbergen is de heer Siol actief als dirigent van Muziekvereniging De Unie te Fijnaart en als dirigent van het fanfareorkest van Muziekvereniging Concordia te Sint Philipsland (sinds 1992). Vanaf 2010 is hij ook dirigent en bestuurslid van Oud Vosmeers’ Muziekvereniging.

Sandra Houtepen-Strong (59), Steenbergen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sandra Houtepen-Strong werkt sinds 2001, vanaf het moment waarop zij zelf werd gediagnostiseerd met apneu, samen met verschillende klinieken en ziekenhuizen over de hele wereld om onderzoek te doen naar de gevolgen van slaapapneu. Zij geeft via de Apneuvereniging lezingen over het hele land en verzorgt bijscholing voor de medewerkers van de vereniging. Zij verzorgt tevens bijscholingen aan artsen en verpleegkundigen. Haar gedrevenheid en - ondanks de zware wissel die apneu op haar fysieke gesteldheid legt - haar tomeloze inzet voor allen die geconfronteerd worden met apneu is bekend bij velen die door apneu worden getroffen of er onderzoek naar doen.

Sandra heeft als hobby schilderen en via die weg is zij in de wereld van de kunst terecht gekomen, onder meer als lid van KunstForum en het Kunst- & Cultuur Platform. Ze schildert met kinderen van de basisschool. Zij zet zich sinds 2011 in voor het culturele leven in Welberg en Steenbergen, als ook voor de Werkgroep Herdenkingsmonument Welberg. Hierdoor is zij lokaal een bekend en gewaardeerd inwoonster geworden.

Joke de Kock-Suijkerbuijk (61), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joke de Kock is al sinds 2001 bijzonder intensief betrokken bij ‘haar’ sportvereniging Diomedon, in bijzonder bij de afdeling Atletiek. Ze werd in 1970 al lid van de vereniging. Zij is niet alleen bestuurlijk actief maar steekt ook de handen uit de mouwen bij allerlei verenigingsactiviteiten. Zij treedt op als scheidsrechter, wedstrijdleider en jurylid. Joke heeft als trainerscoördinator regelmatig overleg met de trainers en regelt hun declaraties. Voorts verzorgt zij het secretariaat voor de thuiswedstrijden. Jaarlijks helpt zij bij de survivalrun van Diomedon. Haar maatschappelijke betrokkenheid reikt ook tot buiten de atletieksport, hetgeen blijkt uit haar inzet voor de Wereldwinkel (sinds 1998). Voor Unicef coördineerde zij 14 jaar lang de verkoop van kaarten en andere artikelen. Bij de EHBO-vereniging Nieuw-Vossemeer was ze van februari 1982 tot maart 1991 secretaris.

Deze duizendpoot collecteert voor verschillende goede doelen. Niet onvermeld mag blijven dat Joke naast al deze maatschappelijke activiteiten ook nog mantelzorger is voor haar schoonzus.

Els Verbeek (59), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Els Verbeek is al vanaf 2001 intensief als vrijwilligster betrokken bij het bestuur van wat nu de Sint Annaparochie is. Mede door haar positieve inbreng bij de fusiebesprekingen - zij was in die tijd voorzitter van het kerkbestuur - wist zij ook andere betrokkenen de voordelen van de fusie te laten inzien. De fusie werd uiteindelijk in 2011 beklonken. Als secretaris van de parochie-kerncommissie zet zij zich sinds 2011 op velerlei terreinen in ten bate van de geloofsgemeenschap en het gebouw van de Gummaruskerk. Zij is onder andere actief in de Werkgroep Behoud Gummarus, in de Werkgroep Actie Kerkbalans en in de activiteitencommissie.

Els is al langere tijd bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van het bestuur van het R.K. Weeshuis. Deze organisatie verleent financiële ondersteuning bij de maatschappelijke en godsdienstige opvoeding van kinderen die feitelijk moeten opgroeien buiten een hecht en stabiel familieverband.

Lidy Verbeek (61), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lidy Verbeek is sinds 1989 zeer actief bij de Katholieke Gummarusparochie in Steenbergen en sinds het samenvoegen met enkele andere parochies, voor het bredere werkgebied van de Sint Annaparochie. Zij wordt omschreven als een zeer gedreven vrijwilligster die ook anderen stimuleert. Zij houdt absoluut niet van zeuren en terugkijken; dat ziet zij als negatieve energie die teveel van mensen vraagt. In de Gummarusgemeenschap is Lidy Verbeek actief bij de actie Kerkbalans. Zij denkt graag mee in de spiritualiteitsgroepen en in de zingevingsgroepen. Zij heeft een warm hart voor de zwakkeren in de samenleving.

Daarnaast is zij lange tijd als vrijwilligster intensief betrokken geweest bij de Wereldwinkel Steenbergen waarvan zij ook vicevoorzitter was. Lidy was daarnaast nog een twaalftal jaren bestuurslid van de afdeling Steenbergen/Welberg van De Zonnebloem.

Peet van der Zande (62), Steenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peet van der Zande is al vanaf 1986 op vrijwillige basis maatschappelijk actief?. Aanvankelijk vooral gericht op jeugd- en jongerenwerk en later ook op het bieden van activiteiten voor gehandicapten, ouderen en eenzamen. In die periode was hij onder andere voorzitter van MaBoLa (Mavo, bongerd en LTS) een samenwerkingsverband van de Steenbergse scholen voor voortgezet onderwijs dat diverse activiteiten organiseerde zoals film- en discoavonden en discussiebijeenkomsten voor alle leerlingen. Peet was ook enkele jaren voorzitter van JIS ’70 die soortgelijke bijeenkomsten organiseerde voor de jeugd van Steenbergen. Uiteindelijk resulteerde dat in de opening in 1976 van jongerencentrum De Gammele.

Zijn maatschappelijke inzet voor de zwakkere in onze samenleving manifesteerde zich in eind jaren tachtig toen hij secretaris werd van Herwonnen Levenskracht. Een functie die hij tot 1992 zou blijven vervullen.

In de jaren tachtig was Peet van der Zande actief in de actiegroep die zich richtte op het behoud van zwembad De Meermin als gemeentelijke accommodatie. Hij was nauw betrokken bij de Roparun waarbij hij zich vooral ook richtte op het team Door Dik en Dun en op de organisatie van een feestelijke doorkomst van alle renners van de Roparun in de Oudlandsestraat. In 2011 was hij een van de initiatiefnemers van het toen nieuwe team Stonemountain Runners, waarvan hij voorzitter werd.

Van 1991 tot 1997 was Peet als bestuursvoorzitter het gezicht van de Stadsomroep Klaver Vier (nu opgegaan in de SLOS). Zijn hartelijke persoonlijkheid en brede interesse in het wel en wee van de inwoners van zijn woonplaats Steenbergen maken hem tot een bekend gezicht in de stad. Zijn maatschappelijke inzet wordt door een breed publiek hogelijk gewaardeerd. Vanaf 2016 is Peet van der Zande lid van de WMO-Adviesraad.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant