Afbeelding
woensdag 8 mei 2019, 16:10

Commissie buigt zich over lot bomen Kruispoort

STEENBERGEN – Het is waarschijnlijk het allerlaatste redmiddel dat een handjevol inwoners heeft om de kap van de negen oude platanen aan de Kruispoort tegen te houden. Een onafhankelijke commissie kwam vanochtend bijeen om te luisteren naar de argumenten van zowel de gemeente als omwonenden. De meeste bewoners van de Kruispoort zien het liefst dat de hoge platanen zo snel mogelijk tegen de vlakte gaan, omdat de overhellende bomen hen een gevoel van onveiligheid bezorgen. De gemeente wil daaraan gehoor geven door ze van de beschermde bomenlijst af te halen waardoor kappen mogelijk wordt gemaakt. 

“De gemeente wil dat haar inwoners veilig en fijn kunnen wonen. Het thuisgevoel noemen wij dat. Deze bomen veroorzaken onrust, en hoewel ze gezond zijn, hebben zowel het college als de raad uitgesproken dat ze weg moeten. Sinds de noodzakelijke kap van de naastgelegen kastanjebomen, komen de platanen nog duidelijker in beeld wat het onveiligheidsgevoel versterkt”, zo klonk het betoog van de gemeente. 

Geen vertrouwen in herbeplanting

Jelle Rinsema was als bezwaarmaker aanwezig om de commissie zijn kant van het verhaal te vertellen. Zijn grootste zorg is wat er in de toekomst gaat gebeuren als de platanen eenmaal zijn gekapt. De gemeente heeft toegezegd dat er nieuwe bomen zullen worden geplant, maar daar heeft Rinsema geen vertrouwen in. “Als de bomen eenmaal weg zijn, is het hoofdpijndossier voor de gemeente opgelost. Ik vertrouw ze niet op hun blauwe ogen dat ze zich in zullen zetten voor herbeplanting. Het maakt mij niet zoveel uit wat er precies komt te staan, maar ik kan het niet verkroppen als de straat straks alleen nog uit bakstenen en geparkeerde auto’s bestaat.”

Eerder moeten snoeien

Arie Meesters woont 1,5 kilometer van de bomenrij vandaag en is daarom in de ogen van de gemeente geen ‘belanghebbende’. Daar denkt hij zelf anders over. “Ik kom zeker een keer per dag langs deze reuzen met hun prachtige stammen. Het is levend erfgoed, maar ze zijn niet goed onderhouden. Dat is nalatigheid van de gemeente die herhaaldelijk door de bewoners is gevraagd om te komen snoeien. Maar het is nog niet te laat, een grote snoeibeurt, het zogenaamde kandelaberen, kan de hoogte wegnemen wat immers het grootste gevaar vormt.”

Moeilijke locatie om te planten

Maar volgens mevr. Van Nispen van de gemeente staat dat kandelaberen gelijk aan het vellen van de bomen, waarvoor dus net zo goed een kapvergunning nodig is. Wat betreft het planten van nieuwe bomen, mocht het college de kap doorzetten, hield de gemeente een slag om de arm. Ze zien de herbeplanting als een volgende stap waar pas een besluit over kan worden genomen als de kapvergunning rond is. “We kunnen geen 100 procent garantie geven dat er op die locatie iets teruggezet kan worden, omdat na een eerste inventarisatie is gebleken dat er erg weinig plek is. Ook lopen er veel kabels en leidingen wat de zaak bemoeilijkt. Daar zal dus eerst onderzoek naar gedaan moeten worden”, aldus Frederique Jansen, beleidsmedewerker groen bij de gemeente. 

Monsters moeten weg

Jan Peeters, een van de bewoners van de Kruispoort, is er na afloop van de zitting heel duidelijk over. “We zijn het na al die jaren spuugzat. Het zijn monsters die gewoon weg moeten. En ik ben notabene aan de Kruispoort geboren en heb altijd gespeeld onder die bomen. Dus het doet me best pijn om ze te zien gaan.”

Het advies dat de Commissie Bezwaarschriften zal uitbrengen over een aantal weken, is niet bindend. Het college kan dus besluiten om het naast zich neer te leggen.

Tekst & foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant