Afbeelding
dinsdag 13 augustus 2019, 14:00

VVD wil geplande verzilting van het Volkerak-Zoommeer tegengaan

STEENBERGEN – Volgens VVD Steenbergen staat de verzilting van het Volkerak-Zoommeer op een lijst van 33 projecten die de kwaliteit en dynamiek van de Nederlandse Rivierendelta moeten bewerkstelligen. Die lijst is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. VVD stelt tegen de verzilting te zijn.

“Het is een mooi gebied dat naast ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie en natuur ook voor veel ondernemers op het gebied van landbouw, recreatie, toerisme en visserij onontbeerlijk is vanwege de beschikbaarheid van zoet water”, zo stelt fractievoorzitter Kees Gommeren. Hij wil namens zijn partij van het college weten hoe dit over de voorgestelde plannen voor verzilting denkt.De VVD vraagt zich af of het college het belang van het zoete water beseft. “Land- en tuinbouw in deze regio zijn afhankelijk van de aanvoer van dit water”. De partij wil van het college van b en w weten hoe het hier over denkt en stelt dat ecologen het Volkerak-Zoommeer als een van de rijkste zoetwatergebieden van Nederland zien. Ook natuur- en milieuorganisaties zijn vanwege de hoge waterkwaliteit geen voorstander van verzilting, aldus de VVD.

Onder de aandacht brengen

De partij wil van het college weten of die dat ook zo ziet en vraagt om een onderbouwing indien dit een afwijkende mening heeft.
Tot slot vraagt de VVD aan het college om via contacten bij andere overheden en samen met betrokken buurtgemeenten zoveel mogelijk “het standpunt van de gemeente Steenbergen – namelijk zoet water houden in plaats van zout maken van het Volkerak-Zoommeer – onder de aandacht te brengen”.

Uit de Steenbergse Courant