Afbeelding
vrijdag 4 oktober 2019, 15:00

Rapport lokale heffingen: kosten afval en riool staan onder druk

STEENBERGEN – Inwoners van de gemeente Steenbergen betalen gemiddeld geen hogere lokale lasten dan inwoners van andere regionale gemeenten. Uit een vandaag gepresenteerd rapport van de gemeente blijkt dat we met de afvalstoffenheffing wel een van de duurste zijn, maar de rioolheffing is juist weer erg laag. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is gemiddeld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad nadat er verontwaardiging was ontstaan bij sommige inwoners toen hun aanslagbiljet dit jaar zo’n 40 procent hoger uitviel. Volgens wethouder Koos Krook staat de gemeente de komende jaren voor een enorme uitdaging als het gaat om de heffingen voor afval en riool beheersbaar te houden vanwege stijgende kosten. 

Er is bij het onderzoek onder andere gekeken hoe hoog de gemeentelijke lasten in Steenbergen zijn vergeleken met andere gemeenten in de regio. Wel werd er bij de toelichting benadrukt dat eenduidige antwoorden moeilijk te geven zijn. Dit is omdat gemeenten hun OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing op verschillende manieren kunnen invullen. Kortom: een beetje appels met peren vergelijken, maar er vallen wel een paar zaken op.

Omschakeling naar een- of meerpersoonshuishoudens

Het feit dat zoveel Steenbergse huishoudens geconfronteerd werden met een hogere aanslag, komt vooral omdat toen er werd omgeschakeld naar het ondergronds inzamelen van afval, er gekozen is voor een systeem van een- of meerpersoonshuishoudens. Hierdoor viel de aanslag voor sommige huishoudens gunstig uit en voor anderen niet. Uit het rapport blijkt inderdaad dat de gezinnen die milieubewust met afval omgaan in omringende gemeentes goedkoper uit zijn dan in Steenbergen. En andersom. 

Dat komt voornamelijk doordat er een hoog (vast) tarief in rekening wordt gebracht voor het inzamelen van restafval, in een aantal gevallen GFT afval en voor grof huishoudelijk afval/milieustraat. Oftewel: het maakt niet uit of je een huishouden bent van twee erg goed afval scheidende personen, of een groot gezin dat er niets aan doet. 

Steenbergen heeft luxe voorziening

“Dat is nu eenmaal inherent aan de keuze die destijds is gemaakt voor dit systeem. We hebben een aanbesteding moeten doen die fors is uitgevallen en de personeelskosten zijn hoog. We hebben in Steenbergen een luxe voorziening als het gaat om afval: inwoners kunnen vrijwel onbeperkt hun vuil aanbieden in de ondergrondse containers en bij de milieustraat. Dat is niet overal zo. Het is goed voor de netheid van de openbare ruimte maar er hangt wel een prijskaartje aan. Je kan je afvragen of er voldoende prikkeling in dit systeem is ingebouwd om milieubewust te handelen”, vertelt Krook.

College gaat advies uitbrengen aan de raad

Net als andere gemeenten is Steenbergen geconfronteerd met tariefstijgingen op het gebied van verwerkingskosten en afvalbelasting. Zaken waar de gemeente geen invloed op heeft maar die wel doorberekend worden aan de burger. Het gemeentebestuur werkt immers met een systeem waarbij de kosten voor 100 procent dekkend moeten zijn, dus stijgingen zullen de inwoners in hun portemonnee voelen. Dat is nu met de afvalstoffenheffing gebeurd, maar het gemeentelijke rioolplan staat als volgende op de rol. 

Momenteel geldt in Steenbergen voor elk perceel hetzelfde bedrag rioolheffing. Terwijl in andere gemeenten een bedrijf bijvoorbeeld wel een aanslag van tienduizenden euro’s ontvangt vanwege het waterverbruik.  “Daarom is het nu zaak dat we gaan bekijken aan welke knoppen we wel kunnen draaien als gemeente om ervoor te zorgen dat we de belastingen redelijk op hetzelfde niveau kunnen houden. We willen een advies gaan uitbrengen aan de raad waarin we verschillende puzzelstukjes willen samenbrengen: de uitkomsten van dit rapport, de evaluatie van 1 jaar omgekeerd inzamelen, het rapport over de toekomst van de milieustraat en het gemeentelijk rioolplan.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant