Foto: jubilerend OPS huldigde ereleden tijdens feestavond bij Arcadia.
Foto: jubilerend OPS huldigde ereleden tijdens feestavond bij Arcadia. Foto: Peter Vermeulen - Steenbergse Courant
zondag 21 april, 08:23

Jubilerend OPS huldigde ereleden, blikte terug op afgelopen jaren en keek vooruit

STEENBERGEN - Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan bij Arcadia benoemde het huidig bestuur van Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) negen leden vanwege hun bijzondere verdiensten als erelid. Die eer trof de bestuursleden van het eerste uur: René Heijnen, Jan van Tilburg, Kees Iriks, Peter Adriaansen, Marc Adriaansen, Pierre Gorissen, Peter Brouwers en Harry Vlamings en de voorlaatste voorzitter Leo Heijmans. Zij kregen als blijk hiervan een herinnering standaard uit handen van huidig voorzitter Eric Verheijen.

Voordat de leden die het jubileumfeestje bezochten konden genieten van elkaars gezelschap, een smakelijke maaltijd en live muziek werden ze, na een welkomstwoord door Eric Verheijen, toegesproken door oprichter René Heijnen.  Hij vestigde zich in 1998 in het voormalige Leyspand op Reinierpolder I en richtte op verzoek van toenmalig wethouder Economische Zaken Michel Lambers een nieuwe ondernemersvereniging op. Heijnen vroeg zeven ondernemers toe te treden tot het bestuur en Ondernemers Platform Steenbergen was geboren. 

“Grootste ondernemersvereniging van Zuid Nederland”

Met de organisatie-ervaring van Peter Adriaansen en de inzet van diens echtgenote Elly die het secretariaat voerde, maakte OPS met honderd bezoekers tijdens de oprichtingsvergadering een vliegende start, zo vertelde Heijnen. “We vingen zelfs de aandacht van de landelijke overheid en waren met 300 leden - inclusief tuinders, boeren en ondernemers uit Dinteloord en Kruisland - de grootste ondernemersvereniging van Zuid Nederland geworden. We werden door alle overheidsinstanties als voorbeeld aangehaald van hoe een bedrijfsvereniging moest functioneren”.
Niet alles wat OPS aanpakte werd echter een succes, zo mislukte het project om de industrieterreinen tegen inbrekers te beschermen door paaltjes die bij een inbraakalarm de terreinen afsloten.

Opleving van het Ondernemers Platform

Dat project werd eveneens aangehaald door Leo Heijmans, die onlangs afscheid nam als voorzitter van Ondernemers Platform Steenbergen en tien jaar geleden de voorzittershamer overnam. Hij formeerde in 2014 een nieuw bestuur met Johan van Gils, Barry de Wit, Anja Huijsmans, Anita Nuiten, Loek van Adrichem en Jeroen Akkermans.
Doel was het ingedutte OPS weer nieuw leven in te blazen. Er werden kernpunten geformuleerd waaronder werving van nieuwe leden - van 55 in 2014 naar 115 nu - met de ambitie door te groeien naar 200 en met acties om het onderling contact en samenwerking te verstevigen. Ook de verbetering van de samenwerking met gemeente Steenbergen was een van de kernpunten.

Gemiste kans

En de veiligheid en herinrichting van de industrieterreinen bleef op de agenda staan. Tot meer dan een onderzoek daarnaar is het tot op heden niet gekomen, al is met het recentelijk presenteren van de uitkomsten van dit onderzoek weer een herstart gemaakt. “Voor de inbraakpreventie heeft de gemeente nu een budget van 20.000 euro gereserveerd om dit met samenwerking van de ondernemers aan te pakken. Helaas wordt dit door de meerderheid van de ondernemers op de industrieterreinen niet gesteund. Dat is jammer en een gemiste kans” , aldus Leo Heijmans. Hij somde een reeks van zaken op die wel zijn gelukt en riep de OPS-leden op om het huidige bestuur te ondersteunen bij nog sterker maken van hun vereniging, onder meer door op te treden als ambassadeur bij het werven van collega-ondernemers. “Ga uit van je eigen kracht, met samenwerken meer macht”, zo besloot Leo Heijmans zijn toespraak.

Oproep tot blijvende samenwerking

Een oproep tot goede samenwerking met gemeente Steenbergen kwam er ook van wethouder Economische Zaken Kees Gommeren. Naast een lofwoord over de 25-jaar lange inzet van OPS als constructieve gesprekspartner van gemeente Steenbergen stelde deze “dat het OPS ook het gezonde ondernemersklimaat in onze prachtige gemeente stimuleert. Een doel dat ik alleen maar kan onderschrijven”, aldus de wethouder. Hij wees op het recentelijk ingestelde economisch inloopspreekuur en nodigde de ondernemers uit om hiervan gebruik te maken om zo eerste ideeën en plannen te bespreken. “De gemeente wil graag met OPS blijven optrekken en richt zich met haar economisch beleid op de Vrijetijdseconomie, Agrofood en de bedrijventerreinen”, aldus de wethouder die zich achter de constatering van burgemeester Van den Belt schaart dat Steenbergen goud in handen heeft. “Dat geldt zeker ook voor het lokale mkb in onze gemeente”.

Na de woorden van deze sprekers en de huldiging van de ereleden, die uit handen van voorzitter Eric Verheijen een ere-standaardje ontvingen was er ruime gelegenheid voor ontmoeting tussen de leden, die zich vervolgens de aangeboden maaltijd goed lieten smaken.

[ door Peter Vermeulen ]

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant