Het was maandagavond vooral Volkspartij-voorman Danker Kouwen die zich nadrukkelijk uitsprak tegen de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad wil wel de deur openzetten voor minderjarige asielzoekers. Daar zal dan een motie voor moeten worden ingediend.
Het was maandagavond vooral Volkspartij-voorman Danker Kouwen die zich nadrukkelijk uitsprak tegen de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad wil wel de deur openzetten voor minderjarige asielzoekers. Daar zal dan een motie voor moeten worden ingediend.
dinsdag 3 oktober 2023, 11:38

Coalitie bereid om 75 minderjarige asielzoekers op te vangen, Volkspartij fel tegen

STEENBERGEN – Coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en VVD vinden dat er een opvanglocatie voor maximaal 75 minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 15-17 jaar in de gemeente Steenbergen mag komen. Die intentie hebben zij gisteravond uitgesproken tijdens een vergadering op het gemeentehuis. Danker Kouwen, fractievoorzitter van de Volkspartij, sprak zich fel uit tegen de komst van asielzoekers omdat Steenbergen volgens hem al genoeg doet in de vorm van de opvang van statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Of er daadwerkelijk een opvanglocatie gaat komen, is nu afwachten. Het is aan de gemeenteraad om met een voorstel te komen.

De avond verliep rustig, afgezien van wat rumoer en kort applaus op de publieke tribune. De gemeente had wel voorzorgsmaatregelen genomen in de vorm van twee extra beveiligers bij de ingang van het gemeentehuis. Er was een lichte spanning voelbaar in de raadzaal, omdat het de eerste keer was dat het gevoelige onderwerp voor Steenbergen weer op de agenda stond. Er waren twee insprekers namens de PVV-fractie in de Provinciale Staten: statenlid Maikel Boon en Boy Sluiters, die onlangs is geïnstalleerd als burgerlid bij die partij. Zij willen dat Steenbergen voet bij stuk houdt en “de stand op nul houdt”.

Twee besprekingen met raad achter gesloten deuren

Overigens werd gisteravond duidelijk dat de raad al twee keer achter gesloten deuren is samengekomen over dit onderwerp. De Volkspartij noemde dit een vorm van achterkamertjespolitiek waar de partij niet in mee wil gaan. “Wij hebben bij alle fracties aangedrongen op het belang van bespreking in de openbaarheid”, aldus Kouwen. Volgens wethouder Nadir Baali was dat ook zeker de bedoeling. “We hebben alleen aan de raad voorgelegd of zij er begrip voor konden opbrengen dat de eerste peiling in beslotenheid zou plaatsvinden. Besluitvorming gebeurt uiteraard in de openbaarheid.”

VVD kiest anders dan zeven jaar geleden

Besloten is er gisteravond nog niks, maar het is wel duidelijk geworden dat de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en de VVD zich het beste kunnen vinden in de derde optie die door het college is geschetst. Bij dit scenario zou de gemeente Steenbergen ervoor kiezen om in plaats van de geschatte 89 volwassen asielzoekers, een locatie te realiseren van maximaal 75 minderjarige asielzoekers. Voor Gewoon Lokaal! en Progressief Samen is dit vooral een kwestie van barmhartigheid en solidariteit. “We willen onze verantwoordelijkheid pakken en die kinderen een kans geven”, zei Mitchell Rijshouwer van Gewoon Lokaal!. “Ik vind het kwalijk als wij als enige gemeente in district Markiezaten de deur dichthouden” zei Joop Stoeldraijer. De VVD is bang voor reputatieschade. “We hebben elkaar nodig in de regio. Het kan later wel eens nadelig voor ons uitpakken als we nu ons steentje niet bijdragen”, sprak Theo van Es. Volgens de Volkspartij een opmerkelijke zet van de liberalen. Van Es noemde het echter voortschrijdend inzicht. “We kiezen nu anders dan zeven jaar geleden.”

Oppositie verdeeld

Van Es doelt op een amendement uit 2016 waarin de gemeenteraad heeft vastgelegd alleen te willen voldoen aan de wettelijke taakstelling voor de opvang van statushouders. Volgens Jeroen Weerdenburg (CDA) zouden omliggende gemeenten “best wel eens jaloers op zo’n amendement kunnen zijn”. “Wij hoeven het alleen maar uit te voeren. We hebben als fractie meer overleg en informatie nodig voordat we van zo’n besluit gaan afwijken.” In die lijn stond fractie Verbeek ook. Toon van der Wegen (Stem0167) liet al merken niks te zien in extra opvang. “Steenbergen doet al genoeg.” D66 ziet het wel als een morele plicht. Het voorstel van Tim Huisman om meerdere ‘mini-locaties’ te realiseren over de kernen in plaats van één locatie werd door de wethouder bestempeld als een onmogelijke optie. 

Door: Nicole van de Donk

Boy Sluiters, voorheen Volkspartij maar nu burgerlid bij de PVV-fractie in de Provinciale Staten, kwam inspreken voorafgaand aan het debat over mogelijke asielopvang in de Gemeente Steenbergen.

Uit de Steenbergse Courant