zondag 27 november 2022, 13:00

Presentatie over de ouderenzorg en de financiële impact daarvan bij KBO-Steenbergen

STEENBERGEN - Op woensdag 7 december 2022 komt Theo van Hamond, lid van het WLZ-team  van KBO-Brabant, naar Steenbergen. De afkorting WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen, die continue zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Hamond houdt een presentatie waarbij duidelijk wordt wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

Een opname in het verpleeghuis is heel ingrijpend en altijd emotioneel. Maar er zit ook een financiële kant aan en deze roept vaak veel vragen op. Betrokkenen vragen zich af hoe hoog de eigen bijdrage bij de Wet Langdurige Zorg is en vanaf welk moment betaald moet worden. Ook vraagt men zich af welke keuzes bij de eigen situatie passen, wat de gevolgen zijn voor de AOW en of de eigen bijdrage een ware aanslag betekent voor het eigen vermogen. Daarnaast of er manieren zijn om de eigen bijdrage te beperken en of er nu al maatregelen zijn die gedaan kunnen worden. Betrokkenen zullen bijvoorbeeld ook willen weten of de waarde van de eigen woning meetelt bij de bepaling van de hoogte van het vermogen ingeval de andere partner er blijft wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in De Watertoren, Nassaulaan 33, Steenbergen en begint om 13.30 uur. Geïnteresseerden, die geen lid zijn van KBO-Steenbergen, zijn tegen betaling van € 3,00 p.p. van harte welkom na aanmelding via het telefoonnummer (0167) 56 35 88. 

Uit de Steenbergse Courant