Afbeelding
zaterdag 15 mei 2021, 08:09

VVD Steenbergen richt focus op zonnedaken

STEENBERGEN – In mei staat de gedeeltelijke evaluatie van de Visie Energie en Ruimte op de agenda van de gemeenteraad. VVD Steenbergen heeft naar aanleiding hiervan en vanwege de discussie over mogelijk grootschalige aanleg van zonneparken een reeks van vragen over dit onderwerp.

Zo vraagt de VVD-fractie zich bij monde van voorzitter Kees Gommeren zich af hoe groot de groei is geweest van de dakoppervlakte ten opzichte van het referentiejaar 2016. En daarnaast of er geen rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd ook de kassen te bedekken met zonnepanelen. De VVD wil graag actuele cijfers over het rendement van zonne-energie en weten of in de berekeningen de huidige hogere rendementen zijn meegenomen. Tot slot vraagt de fractie aan het college van b en w welke advies er tot op heden zijn genomen om de inwoners van de gemeente Steenbergen te adviseren en te ondersteunen bij ‘het aanleggen van zonnepanelen op hun daken en andere energieleverende of besparende maatregelen’.

Uit de Steenbergse Courant