Afbeelding
donderdag 25 maart 2021, 11:24

2400 keer ‘Nee’ tegen zonneparken in het Oudland

STEENBERGEN – Vanavond overhandigt de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ de resultaten van de petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland bij Steenbergen’ aan de gemeenteraad van Steenbergen. Als plaatsvervangend voorzitter neemt Jeroen Weerdenburg (CDA) voorafgaand aan de besluitvormende vergadering de bijna 2400 handtekeningen die onder de petitie werden gezet, in ontvangst. Volgens Louis den Haan, woordvoerder van de werkgroep, is het grote aantal handtekeningen “een duidelijk signaal aan de politiek dat er geen draagvlak is voor de komst van zonne-industrie in dit unieke landschap”.

De petitie richt zich tegen de voorgenomen realisatie van 61 hectare zonneparken in de polder tussen het Krabbenbos, Waterhoefke en Dassenberg. Het zogenaamde Oudlands Laag. Deze parken zijn verdeeld over twee gebieden. Een park van 34 hectare tussen Waterhoefke, Hoogstraat en Moerstraatseweg en 27 hectare langs de Oudlandsche Watergang aan weerszijden van de Moerstraatseweg.

Niet de juiste plek

Nadat de plannen bekend werden, ontstond veel onrust. Niet alleen onder de bewoners van het gebied, maar ook onder liefhebbers van het landschap en de natuur ter plekke. Een aantal van hen verenigde zich in de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ die sindsdien de politiek ervan probeert te overtuigen dat het Oudland niet de juiste plek is voor zonneparken.

Landschap beschermen

Het is aan de gemeenteraad van Steenbergen om hier een uitspraak over te doen, zoals bepaald in de lokale Visie Energie en Ruimte. In de Regionale Energie Strategie 1.0, die vanavond definitieve instemming van de raad krijgt, staat dat zonneparken op land pas als allerlaatste optie overwogen moeten worden. “Er staat ook in dat waardevolle landschappen beschermd moeten worden. Eerlijk gezegd, begrijpen wij niet goed dat het Oudland nog steeds wordt overwogen als zoekgebied,” aldus Den Haan.

Motie oppositie

Dat geldt overigens inmiddels ook voor een deel van de Steenbergse politiek, in het bijzonder de oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA. Zij dienen vanavond gezamenlijk een motie in om te bewerkstelligen dat het Oudland voortaan als ongeschikt wordt aangemerkt voor zonneparken. De gemeente zou juist in moeten zetten op het verbinden van de natuurgebieden van het Oudlands en Halsters Laag, zo concluderen de drie partijen. Het is nog niet bekend of de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA de motie zullen onderschrijven.

Voor meer informatie: beschermhetoudland.nl, ook op Facebook te vinden. De petitie is te vinden op petities.nl.

Uit de Steenbergse Courant