zaterdag 19 september 2020, 08:00

Volkspartij en PvdA stellen vragen over Glastuinbouw bij Dinteloord

STEENBERGEN – De fractie van de Volkspartij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of dit zich gaat houden aan eerdere toezeggingen aan de inwoners van Dinteloord over de plaatsen waar glastuinbouw mag komen. De Volkspartij stelt vragen naar aanleiding van een zogenoemde ‘Klimaat optiekaart’ waarop een mogelijkheid voor glastuinbouw is aangegeven ten zuiden van de Noord Langeweg. En dat is tegen de eerder gemaakte afspraken. Ook de PvdA heeft soortgelijke vragen.

“Bij ontwikkeling van het glastuinbouwgebied AFC, thans genaamd Nieuw Prinsenland is door de raad van de gemeente Steenbergen besloten dat onder geen voorwaarden glastuinbouw zou worden ontwikkeld ten zuiden van de Noord Langeweg te Dinteloord. De glastuinbouw zou worden ontwikkeld ten noorden van de Noord Langeweg. Ten zuiden van de Noord Langeweg werd ruimte voor waterberging voorzien”, zo houdt Michel Lambers het college namens zijn fractie voor.

Klopt de informatie?

De fractie van de Volkspartij wil nu weten of de informatie klopt en wat de status van de ‘Klimaat optiekaart’ is. Mocht het college hier een beleidsdocument van hebben gemaakt dan wil de Volkspartij weten hoe het komt dat de gemeenteraad hier niet bij betrokken is en wanneer dit dan wel gebeurt. En mocht de informatie niet kloppen dan wil de fractie weten hoe het mogelijk is dat namens het college verkeerde informatie wordt verspreid.

PvdA

Ook de fractie van PvdA stelt via Nadir Baali vragen over de ‘risico’s van verdere glastuinbouw uitbreiding in Dinteloord’. Dit eveneens naar aanleiding van genoemd kaartje. De fractie wil dat het college er voor zorgt dat ‘glastuinbouw ten zuiden van de Noordlangeweg niet mogelijk is opdat een open polderlandschap ook daar behouden blijft’.

Gesprek over het klimaat

In een online bespreking komt het klimaat en dus ook de ‘Klimaat optiekaart’ aan de orde. Dit gebeurt op maandag 28 september. Volgens het college wordt deze zogenoemde ‘Klimaatdialoog’ gehouden om een strategie en een uitvoeringsagenda op te stellen. Het beleid in deze moet door de gemeenteraad worden bepaald, zo vindt de Volkspartij.

Door: Peter Vermeulen

Uit de Steenbergse Courant