vrijdag 14 februari 2020, 14:27

Provincie: geen rotonde bij De Heen

DE HEEN – In een brief die is gericht aan wethouder Baartmans laat Gedeputeerde Staten weten dat een rotonde bij De Heen niet tot de prioriteiten behoort en dat het kruispunt provinciale weg N257 met de Dorpsweg niet binnen een afzienbare tijd wordt aangepakt. Als de gemeente er zelf geld voor over heeft mag ze ‘medewerking verwachten met een positieve grondhouding’.

Volgens de ‘programmamanager Multimodale Bereikbaarheid’ van de provincie is ‘er begrip voor de zorgen die er leven op het gebied van verkeersveiligheid vanwege de hoge rijsnelheid en de daarmee samenhangende oversteekbaarheid’ maar ‘in tegenstelling tot andere locaties in de provincie vinden er geen ernstige ongevallen plaats. Er is een middengeleider waardoor het langzame verkeer in twee fases kan oversteken en de verkeersafwikkeling geeft ook geen problemen vanwege wachtrijen’.
Kortom geen hoge prioriteit en de middelen zijn beperkt.

Uit de Steenbergse Courant