Afbeelding
donderdag 7 november 2019, 12:45

Het kan nog alle kanten op met de Gummaruskerk

STEENBERGEN – Het zou als hoog uitkijkpunt een toeristische trekker kunnen worden, of een plek waar zorgvoorzieningen of kantoren komen. Er zijn volop scenario’s denkbaar voor de toekomst van de Gummaruskerk, maar “het ei is nog niet gelegd”, zo stelde Alwin Kaashoek van Bureau KAAder. Tijdens een presentatie in de Lourdeskapel van de kerk werd de voortgang gepresenteerd van het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het kerkgebouw. Uitgangspunt daarbij is dat de Gummaruskerk in de toekomst zelf de broek moet ophouden. 

“Het tijdperk dat de kerkbanken vol zaten met gelovigen is voorbij. Het is tijd om nieuw leven in de Gummaruskerk te blazen, waarbij we het thema verbinding aanhouden. Het gebouw komt nu vrij gesloten over, maar zou in de toekomst middenin de samenleving moeten komen te staan”, zo klonk het in de toelichting van Alwin Kaashoek en architect Ron Verduijn. 

Kerkgebouw van alle kanten bekeken

De Lourdeskapel had zich dinsdag gevuld met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente, de parochie, de stuur- en projectgroep en allerlei inwoners die zich betrokken voelen bij de Gummaruskerk. Uit de presentatie bleek dat het kerkgebouw door bureau KAAder en architect Verduijn werkelijk van alle kanten is bekeken om uiteindelijk een zo volledig mogelijk advies te kunnen geven aan de opdrachtgevers. Dat zijn in dit geval de gemeente Steenbergen, parochie St. Anna en het bisdom Breda. “Het is uniek dat een gemeente zo samenwerkt met een parochie, dat is niet overal zo”, vertelde Alwin Kaashoek. Kaashoek houdt zich door heel Nederland bezig met de herbestemming van kerken. 

Omgeving rond de kerk vroeger mooier

Bij het bekijken van de mogelijkheden moet er rekening mee worden gehouden dat de erediensten nog hun plek in het gebouw behouden. “Het uitgangspunt is dat de kerk erin blijft wonen. Dat maakt het ook lastig; aan de ene kant is het een kerk en aan de andere kant zit je met een oppervlakte wat geld moet gaan genereren”, vertelde Ron Verduijn. Volgens de architect zit de Gummaruskerk ontwerptechnisch erg goed in elkaar. “Er is een prachtige maatverhouding. Alles klopt, het is als een kaartenhuis in elkaar gezet. Wel is het zo dat de ruimte rondom de kerk vroeger mooier bedoeld was. Door de groei van de stad staat het gebouw nu strak op de kavel. Steenbergen is als het ware om de Gummarus heen gegroeid.”

Religieuze gedeelte afgesloten

In de mogelijkheden is daarom ook die buitenruimte bekeken. Als voorbeeld werd de Sint Petrus kerk in Vught genoemd. Dat kerkgebouw is binnen omgebouwd tot bibliotheek en aan de buitenkant is er een horecapaviljoen tegenaan gezet. In het geval van de Gummaruskerk zou het gebied van de Aldi met parkeerplaatsen aangepakt kunnen worden. Kritische geluiden vanuit de aanwezigen waren logischerwijs of zoiets financieel haalbaar is in Steenbergen. Ook zou het voor de gelovige inwoners van groot belang zijn dat het altaar blijft zoals het is. Volgens de architect zijn er allerlei varianten mogelijk waarbij het religieuze gedeelte wordt afgesloten van de rest van de kerk. 

Geen luchtballonnen 

Op dit moment is bureau KAAder nog druk bezig met een marktonderzoek om de mogelijkheden voor een economische drager voor de Gummarus te bekijken. “We hebben gesprekken gehad met partijen die de Gummaruskerk een warm hart toedragen maar ook mensen gesproken met een dikke portemonnee en een minder warm hart. Je moet iemand vinden die erin gelooft. En inderdaad: alles staat of valt met die markttoetsing. We zullen in onze eindconclusie daar eerlijk over zijn. En vooral realistisch, want aan luchtballonnen heeft niemand iets”, aldus Alwin Kaashoek. 

Het is de bedoeling dat eind november de belangrijkste conclusies van het haalbaarheidsonderzoek duidelijk zijn.  

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant