dinsdag 1 juli 2014, 19:43

Drukbezocht en hartverwarmend afscheid voor Saskia Bolten

STEENBERGEN – Morgen zou het precies twee jaar geleden zijn dat Saskia Bolten werd geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Steenbergen. Gisteren ontving ze het bericht dat koning Willem-Alexander haar eervol ontslag heeft verleend. Vandaag was het tijd om officieel afscheid te nemen.

Zeker tweehonderd ambtenaren, inwoners, leden van SAS Komt In Actie, ondernemers, collega’s uit de regio en vertegenwoordigers van uiteenlopende verenigingen en instanties kwamen hiervoor naar het gemeentehuis. Om Saskia Bolten – en haar partner Jan Willem Dieten – met warme woorden en cadeautjes te bedanken en een hart onder de riem te steken. Toespraken werden er niet gehouden.

Zo was dat van tevoren afgesproken, al had Bolten graag nog wat willen zeggen bij haar uiteindelijk zelfgekozen, maar onvrijwillige vertrek. Ook bezoekers werden – tot onbegrip van sommigen – niet in de gelegenheid gesteld om het woord tot de nu gewezen burgemeester te richten.

‘Ik vond het een voorrecht om uw burgemeester te mogen zijn’

Bolten loste het probleem praktisch op door alle belangstellenden een schriftelijk afscheidswoord mee te geven. ‘Wat een voorrecht vond ik het om te mogen werken en wonen in zo’n mooie gemeente als Steenbergen. Zes kernen met een rijk verenigingsleven, waar mensen nog echt aandacht hebben voor elkaar’, luidde de eerste zin. Uit alle ontmoetingen die zij had, is Bolten naar eigen zeggen vooral bijgebleven dat de inwoners en ondernemers behoefte hebben aan een bestuur dat dicht bij de mensen staat, herkenbaar is en betrouwbaar en snel handelt.

‘In het kader van mijn afscheid wil ik het gemeentebestuur het volgende vragen: heb vertrouwen in elkaar, speel op de bal, behandel mensen correct, vermijd willekeur, wees integer en open’, stelt Bolten tot besluit van haar burgemeesterschap in Steenbergen.

Verbazing over bestuurscrisis bij oud-burgemeester Gert van Wijk

De grote opkomst en de reacties van de gasten deden Bolten en Dieten zichtbaar goed. Het werd een bijeenkomst met een lach en een traan, waarbij oud-burgemeester Gert van Wijk van Steenbergen ook niet ontbrak. Hij had de bestuurscrisis - als gevolg waarvan zowel Bolten als gemeentesecretaris Ans Leloux ten langen leste moe(s)ten vertrekken - nauwgezet via de media gevolgd, vertelde hij desgevraagd. ,,Met grote verbazing hoe dat hier zo heeft kunnen gebeuren.’’

‘Hartversterkertjes’ en ‘opkikkertjes’

Onder de receptiegangers bevonden zich verder de nodige (oud-) raads- en collegeleden, evenals de burgemeesters van Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge en Geertruidenberg. Commissaris van de Koning Wim van de Donk liet zich vertegenwoordigen door zijn kabinetschef en zijn woordvoerder.

De cadeautafel vulde zich allengs, voornamelijk met kaarten, bloemen, boeken en de nodige ‘hartversterkertjes’ en ‘opkikkertjes’. 

Uit de Steenbergse Courant