donderdag 16 oktober 2014, 13:50

Rabobanken ondertekenen intentieverklaring tot fusie in 2015

STEENBERGEN – De Rabobanken Het Markiezaat, waaronder Steenbergen valt, en Roosendaal-Woensdrecht hebben woensdag officieel de intentie uitgesproken om met elkaar samen te gaan. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2015 en het doel luidt: meer ruimte voor hoogwaardige dienstverlening en lokale betrokkenheid.

In het bijzijn van een afvaardiging van de ledenraadsleden en de leden van de ondernemingsraden van beide banken, hebben de directies en de raden van commissarissen hun handtekeningen gezet onder voornoemde intentieverklaring.

De beide regionale Rabobanken willen in de toekomst sterk en financieel gezond blijven. Om dat te bewerkstelligen én het belang van de klanten voorop te kunnen laten staan, ligt samenwerking voor de hand.

,,Wij zijn verheugd dat de intentie tot fusie nu formeel is vastgelegd. Het verschuivende klantgedrag van fysieke naar virtuele bedieningskanalen, vraagt om steeds meer specialistische kennis. Er is een bepaalde schaalgrootte nodig om deze kennis en kunde op lokaal niveau, dichtbij onze klanten, te blijven aanbieden. Daar kunnen we nu samen mee aan de slag,’’ aldus directievoorzitter ad interim Jos Jansen van Rabobank Het Markiezaat. Hij volgde eind augustus Silvia Bal op, die zich met haar mede-directieleden terugtrok, juist om de weg voor de fusie vrij te maken.

Uiteindelijk moeten de ledenraden volgend voorjaar over de definitieve fusie beslissen. Zij staan er op dit moment positief tegenover. 

Uit de Steenbergse Courant