maandag 2 september 2013, 17:58

Onderzoek machtsstrijd gemeente verdwijnt niet in de doofpot

STEENBERGEN – ,,We zitten in een spagaat, want natuurlijk zouden we de burgers graag beter informeren, maar om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen en niemand te beschadigen doen we echt geen mededelingen totdat de onderzoekscommissie haar bevindingen naar buiten brengt. Hopelijk kan iedereen daarvoor begrip opbrengen.’’

CDA-fractieleider en plaatsvervangend raadsvoorzitter Koos Boluijt.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter en CDA-fractieleider Koos Boluijt snapt heel goed dat de pers en ‘het publiek’ meer willen weten over het (verkennende) onderzoek dat Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft ingesteld ‘naar de mogelijkheden om het functioneren van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Steenbergen te verbeteren’.

’Niemand beschadigen’

Op wiens verzoek grijpt de Commissaris in? Hoeveel bedragen de onderzoekskosten en moet de gemeente die betalen? Wie zijn er allemaal bij het onderzoek betrokken? Wat is er precies aan de hand? Prangende vragen in overvloed, maar Boluijt doet er het zwijgen toe.

,,Ik vraag respect voor de radiostilte die de betrokkenen met elkaar hebben afgesproken, hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn voor de buitenwacht. Als verantwoordelijke bestuurders moeten we ons aan deze afspraak houden. Dat komt het proces ten goede en dan raakt er niemand beschadigd, dat is in eenieders belang.’’

Openheid over machtsstrijd

,,Dus even geduld alsjeblieft,’’ vervolgt de zegsman van de gemeenteraad. ,,Zodra de onderzoekscommissie het rapport heeft aangeboden aan de Commissaris en het presidium, zal dit openbaar worden.’’

Uiterlijk eind september moet de onafhankelijke ‘commissie van wijzen’ de zogenoemde verkenning hebben afgerond, zo werd bij de bekendmaking van het onderzoek aangegeven.

Uit meerdere welingelichte, doch anonieme bronnen viel vorige week al op te tekenen dat het onderzoek moet leiden tot een oplossing voor de machtsstrijd die in het gemeentehuis woedt tussen met name de ambtelijke top en het college, onder aanvoering van burgemeester Saskia Bolten.

’Zwijgplicht in het algemeen belang’

Inhoudelijk wil ook fractievoorzitter Jan Ooms van Steenbergen Anders niet reageren op de kwestie. Zijn partij heeft de openbaarheid van bestuur nochtans torenhoog in het vaandel staan en stelde bij haar politieke debuut in 2006 zelfs dat er niets meer achter gesloten deuren of in achterkamertjes mocht gebeuren. ,,Soms ontkom je daar echter toch niet aan,’’ zegt Ooms nu.

,,Vanuit mijn functie als volksvertegenwoordiger ervaar ik het wel als uitermate lastig om zwijgplicht opgelegd te krijgen, waarmee ik zelf overigens heb ingestemd, aangezien het om personen en om het algemeen belang van heel de gemeente Steenbergen gaat. Dat laatste meen ik op deze manier beter te kunnen dienen dan wanneer ik me afzijdig zou houden. Ik hoop dat de bevolking dit begrijpt. Ik waardeer het in ieder geval bijzonder dat zelfs mijn eigen achterban op dit moment geen verdere vragen stelt.’’

’Betrokkenen kunnen hun eerlijke mening geven’

,,Bovendien worden de conclusies van het onderzoek straks natuurlijk wel openbaar. Het verdwijnt zeker niet in de doofpot, dat is voor jezelf ook nog een ‘vergoelijking’,’’ vervolgt Ooms. ,,De geheimhouding legt van buitenaf wel enige druk op, intern voel ik die beslist niet. Binnen de beslotenheid van het onderzoek, wordt naar elkaar toe met open vizier gewerkt en kan iedereen ruimhartig zijn eerlijke mening geven over de situatie.’’

,,Het proces verloopt zoals afgesproken,’’ zo merkte hij ook vrijdagavond bij een gesprek van het presidium (het overlegorgaan van de burgemeester en alle fractievoorzitters) met de driekoppige onderzoekscommissie. ,,Dat geeft vertrouwen en dat is ook hard nodig, zeker als je een en ander niet naar buiten toe kunt ventileren.’’

Fractievoorzitter Jan Ooms van Steenbergen Anders

Uit de Steenbergse Courant