dinsdag 2 april 2013, 19:56

College maakt einde aan tweesporenbeleid Sunclass

NIEUW-VOSSEMEER – Het college heeft vandaag besloten het tweesporenbeleid ten aanzien van het Nieuw-Vossemeerse vakantiepark Sunclass stop te zetten en alleen door te gaan met handhaving jegens de bewoning van de zomerhuisjes door arbeidsmigranten.

Tot en met gisteren stond voor iedereen de mogelijkheid open om bij de gemeente een principeverzoek in te dienen tot wijziging van het bestemmingsplan voor Sunclass. Daarvan heeft echter niemand gebruik gemaakt. De glastuinbouwbedrijven die het grootste deel van de zomerhuisjes bezitten en daarin hun buitenlandse arbeidskrachten huisvesten lieten onlangs al weten dat zij zo’n verzoek niet zouden gaan indienen.

Anderhalve maand geleden dienden de tuinders nog wel een stappenplan in en leken zij voornemens gehoor te geven aan het ultimatum dat burgemeester en wethouders hadden gesteld, teneinde na tien jaar tot een voor alle belanghebbenden aanvaardbare oplossing voor de situatie op Sunclass te komen.

In afwachting hiervan toonde het college zich bereid een tweesporenbeleid te voeren, waarbij wel controles werden uitgevoerd op de naleving van het geldende bestemmingsplan, maar daaraan kleefden nog geen directe consequenties.

Controles

In een brief die burgemeester Saskia Bolten vandaag heeft verstuurd naar de vereniging van eigenaren van Sunclass, staat overigens niets concreets over de gevolgen van de tot nu toe gehouden controles. De burgemeester maakte onlangs echter al bekend dat het dossier inmiddels stevig genoeg is om zo nodig naar de rechter te stappen.

Uit verschillende controle-acties is gebleken dat in veel gevallen niet wordt voldaan aan de twee voornaamste regels die op Sunclass van toepassing zijn: er mag geen sprake zijn van permanente bewoning en de bewoners van een huisje moeten aantoonbaar tot één huishouden behoren.

B en W hebben vandaag tevens besloten dat de gemeente zelf geen stappen gaat ondernemen om het huidige bestemmingsplan aan te passen.

Uit de Steenbergse Courant