maandag 1 juli 2013, 15:30

Sluis Bovensas langdurig dicht in afwachting van herstel

STEENBERGEN - De zuidelijke sluis van het Bovensas tussen Steenbergen en Kruisland blijft tot eind van dit jaar gesloten voor het scheepvaartverkeer. Het herstel van de verzakte sluismuren kost meer tijd dan waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant aanvankelijk dachten.

In maart ging de sluis al dicht als gevolg van de geconstateerde (veiligheids)risico’s. De problemen worden veroorzaakt doordat de honderd jaar oude houten palen - waarop de sluismuren rusten - verzwakt zijn.

Het vaarverbod, dat voornamelijk de pleziervaart treft, is vandaag officieel verlengd tot eind van het jaar. Op het binnenwater zijn omleidingsroutes van toepassing, onder meer via het sluizencomplex Dintelsas en het Mark-Vlietkanaal.

De noordelijke sluis van het Bovensas biedt hierbij overigens geen soelaas. Het waterschap en de provincie hebben dit wel onderzocht, maar zijn tot de slotsom gekomen dat de noodzakelijke baggerwerkzaamheden en het verhogen van de brug veel geld kosten. En dat staat volgens genoemde instanties niet in verhouding tot het gebruik van de sluis.

De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de technische aspecten en de kosten die gepaard gaan met het herstel van de zuidelijke sluis.

Uit de Steenbergse Courant