dinsdag 10 juni 2014, 16:24

Begroting in rode cijfers door personeelslasten en uitkeringen

STEENBERGEN – Er zitten weliswaar nog wat meevallers aan te komen, met name in de doorrekening van de uitkering van het Rijk, maar voorlopig sluit de begroting van de gemeente voor 2015 met een negatief saldo van 160.000 euro. Het wachtgeld waarop burgemeester Saskia Bolten en drie (oud-)wethouders recht hebben, een sterke toename van het aantal bijstandsuitkeringen en hogere salariskosten (conform de cao) zijn hiervan de voornaamste oorzaak. B en W stellen de raad voor de wachtgeldregelingen tot en met 2017 te betalen uit het overschot op de jaarrekening van 2013.

Vorig jaar hield de gemeente bijna een miljoen over. Het wachtgeld dat betaald dient te worden aan Saskia Bolten en de (oud-)wethouders Heijmans, Termeer en Van Geel – laatstgenoemde zit nog wel in het college maar voor minder uren dan de afgelopen vier jaar – bedraagt bij elkaar opgeteld maximaal zo’n 415.000 euro. Dit kan lager uitpakken, als Saskia Bolten – die binnenkort eervol ontslag krijgt – binnen de komende drie jaar elders aan de slag kan.

Nog geen zicht op kosten ontslag gemeentesecretaris

De kosten die voortvloeien uit het ontslag van gemeentesecretaris Ans Leloux zijn nog niet bekend, zo vertelde waarnemend burgemeester Joseph Vos vanmiddag desgevraagd bij de presentatie van de perspectiefnota voor de periode 2014-2018. Over het vertrek van de directeur moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Vooralsnog vergt deze consequentie van de bestuurscrisis geen extra financiële middelen, aangezien haar taken door een bestaand lid van het managementteam zijn overgenomen.

Economische problemen hebben nu pas echt effect op hoogte uitkeringen

Ondertussen moet de gemeente wel het salaris van waarnemend burgemeester Vos betalen en zijn over heel de linie de loonkosten gestegen. Bovendien heeft de economische malheur van de laatste jaren nu ook z’n weerslag op de begroting gekregen, vanwege de stijging van het aantal werkloosheidsuitkeringen, waarvoor 374.000 euro nodig is. ,,Dat hakt erin,’’ stelde wethouder Vincent van den Bosch van Financiën.

Financiële vertaling toekomstig beleid

In de perspectiefnota zijn de toekomstplannen van de nieuwe raad nog niet meegenomen, de detaillering en de financiële gevolgen daarvan volgen bij de begrotingsbehandeling die voor het najaar op de rol staat. Voor de zomervakantie aanbreekt buigt de raad zich zoals gebruikelijk al wel op de perspectiefnota en het aanvullende document ‘van raadsprogramma naar programmabegroting’, waarin op hoofdlijnen de beleidsideeën voor de bestuursperiode t/m 2018 staan vermeld.  

Uit de Steenbergse Courant