dinsdag 9 oktober 2012, 09:58

Pippi nog niet onder de pannen

STEENBERGEN – De nieuwbouw van peuterspeelzaal Pippi bij de Gummarusschool in Steenbergen-Zuid heeft in de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij van gisteravond tot veel discussie geleid. Een meerderheid van de politieke partijen wil niet zonder slag of stoot twee ton uittrekken voor de herhuisvesting van de peuterspeelzaal. Pippi lijkt hierdoor voorlopig nog niet definitief onder de pannen.

De peuterspeelzaal moest afgelopen zomer noodgedwongen het oude, versleten onderkomen aan de Oudlandsestraat verlaten en is sindsdien ondergebracht in de docentenkamer van de Gummarusschool. Een tijdelijke oplossing, die naar het zich liet aanzien hooguit tot de Kerst zou duren. Wethouder Cor van Geel kreeg in de commissievergadering de handen echter niet op elkaar voor een kredietverzoek van 200.000 euro, ten bate van nieuwbouw.

Uitgezonderd het CDA vonden alle fracties dat er sprake was van een slecht onderbouwd voorstel. Zo werd niet duidelijk hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien en was de vraag onder meer of Pippi per se bij de Gummarusschool gevestigd dient te worden. In het kader van de brede school-gedachte heeft dat volgens Van Geel beslist de voorkeur. Maar meerdere partijen hadden liever gezien dat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid was bekeken om Pippi onder te brengen in de nieuwe vestiging van basisschool Maria Regina op Buiten de Veste. Ook het feit dat de wethouder niet kon zeggen hoeveel huur de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen voor het nieuwe pand moet gaan betalen, stuitte menig commissielid tegen de borst. De politici voelen zich met de rug tegen de muur gezet, aangezien er een groot probleem dreigt als Pippi niet snel een nieuw, eigen onderkomen krijgt.

Desondanks bestaat de kans dat het voorstel eind van de maand niet op de agenda van de gemeenteraad staat en het college eerst een nieuw, beter onderbouwd plan zal moeten maken. Hierover beslissen de fractievoorzitters donderdagavond.

De locatie van de oude peuterspeelzaal, gelegen tussen de Oudlandsestraat en Koudenberg, wil de gemeente overigens verkopen.

Uit de Steenbergse Courant