vrijdag 1 februari 2013, 11:36

Werk aan de winkel voor gemeente en bedrijfsleven

STEENBERGEN - De bevolking van de gemeente Steenbergen is honkvast en leeft hier doorgaans naar grote tevredenheid. Maar uit de grote publieksenquête van de Steenbergse Courant blijkt tegelijkertijd dat veel inwoners een meer betrokken lokale overheid wensen. De beroepsbevolking zou het liefst in groten getale binnen de gemeentegrenzen werken en een meerderheid van alle inwoners doet zijn inkopen juist buiten Steenbergen.

Op de enquête die de afgelopen weken werd gehouden is massaal gereageerd. Bijna achthonderd mensen grepen de kans aan om hun mening te geven over het leven, wonen, werken, welzijn en recreëren alhier. Uit de verdeling van de reacties over leeftijdscategorieën en de verschillende kernen is een alleszins representatief beeld tevoorschijn gekomen. Het gevoel van ‘welbehagen’ wordt gemiddeld gewaardeerd met een dikke voldoende: 7,3. Driekwart van de bevolking piekert er dan ook niet over om binnen nu en vijf jaar te gaan verhuizen, ook al zou er geen sprake van crisis zijn. Meer dan de helft blijkt al 35 jaar of langer in de gemeente Steenbergen te wonen. Eén van de opvallende uitkomsten betreft het hoge percentage dat bij voorkeur een baan zou hebben binnen de grenzen van de gemeente Steenbergen. Ruim 70% van de beroepsbevolking zegt hier de voorkeur aan te geven, terwijl op dit moment amper een vijfde in Steenbergen werkt. De meningen over de gemeente en het bestuur daarvan lopen sterk uiteen. Een meerderheid vindt dat de gemeente doorgaans wel goed bestuurd wordt, maar een meerderheid vindt ook dat de gemeente meer betrokken zou moeten zijn. De dienstverlening krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Een nipte meerderheid stelt dat de gemeente er alles aan moet doen om zelfstandig te blijven. Uit de enquête komt verder onder meer duidelijk naar voren dat de bevolking zijn dagelijkse boodschappen weliswaar hoofdzakelijk in de eigen woonkern of in ieder geval binnen de gemeente doet, maar 54,2% koopt zijn of haar ‘luxe-goederen’ daarbuiten. Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel voor zowel de gemeente als het bedrijfsleven.   De resultaten van de enquête worden vandaag uitgebreid gepresenteerd en toegelicht in de Steenbergse Courant en zijn tevens te bekijken via onderstaande koppeling.  

Uit de Steenbergse Courant