dinsdag 9 december 2014, 16:18

Gemeente en Sardonos volop in gesprek over situatie Cromwiel

STEENBERGEN – Sardonos Promoties heeft zich volgens wethouder Cors Zijlmans niet aan het programma van eisen gehouden zoals dat van toepassing was bij de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van ’t Cromwiel. Vandaar dat het bedrijf van de huidige interim-beheerder, Stephan Ardon, niet in aanmerking komt voor de toekomstige exploitatie van het sport- en ontmoetingscentrum.

,,In het programma van eisen stond onder meer dat de gemeente geen investeringen wil plegen in het gemeenschapshuis en dat werd in het plan van Sardonos wel van ons verwacht,’’ aldus Zijlmans, die gisteren naar eigen zeggen een uitvoerig en goed gesprek heeft gehad met Ardon, met wederzijds begrip voor de situatie.

,,Wij zouden het liefst hebben gezien dat een Steenbergse ondernemer ’t Cromwiel ging uitbaten, maar moeten ons aan de wet- en regelgeving houden,’’ stelt Zijlmans.

Overbruggingsperiode

De wethouder streeft ernaar om met Ardon tot overeenstemming te komen waar het de exploitatie van het gemeenschapshuis in de maand januari betreft. ,,Daar komen we wel uit,’’ is zijn verwachting.

Het lopende contract van de gemeente met de interim-beheerder eindigt op 31 december en de overdracht naar de nieuwe exploitant kan pas op 1 februari plaatsvinden.

‘Belang van de gebruikers staat voorop’

Het beheer van ’t Cromwiel werd vorige week toegekend aan de enige andere belangstellende partij: Hydra Sportbeheer uit Valkenswaard, dat uiterlijk volgende week vrijdag nog wel een bankgarantie van 10.000 euro moet overleggen. Tot en met 22 december kan Sardonos bovendien nog bezwaar maken tegen de gunning. Directeur John van den Boom van Hydra Sportbeheer wil ‘zolang het nog niet helemaal zeker is dat wij het gaan doen’ niet nader reageren.

De reactie van Ardon luidt op dit moment: ,,Er zullen nog meer gesprekken volgen met de gemeente, ik kan nu nog niet zeggen waar die precies op uit zullen draaien, en wat mij betreft moet het belang van de gebruikers van ’t Cromwiel hoe dan ook voorop staan.’’

Uit de Steenbergse Courant