dinsdag 3 september 2013, 16:41

Tevredenheid burgers over gemeente neemt mondjesmaat toe

STEENBERGEN – De tevredenheid van de burgers over de gemeente is de afgelopen twee jaar licht gestegen, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde resultaten van de enquête Waarstaatjegemeente? Als wijkbewoner, ‘onderdaan’ en klant geven de inwoners de gemeente Steenbergen een voldoende, als kiezer en partner een 5,5.

,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard,’’ merkte burgemeester Saskia Bolten vanmiddag op bij de presentatie van de onderzoeksresultaten, gebaseerd op de mening van 420 inwoners.

De enquête werd willekeurig uitgezet bij 1200 personen, van wie 35% de vragenlijst invulde en retourneerde aan het kennisinstituut PON, dat in heel Nederland tal van gemeenten langs dezelfde meetlat legt.

Van ver gekomen

Steenbergen doet hier sinds 2007 aan mee. ,,We zijn van ver gekomen,’’ stelde Bolten, refererend aan de dikke onvoldoendes die Steenbergen destijds vooral scoorde op het gebied van vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur. ,,Gelukkig is er nadien steeds een stijgende lijn te zien geweest, maar dat gaat langzaam en niet alleen bij ons.’’

Feit is evenwel dat Steenbergen in het onderzoek - dat dit keer tegelijkertijd in tien gemeenten werd gehouden - op alle fronten aan de lage kant scoort.

Desalniettemin stemt de 7,6 die de burger de gemeente als klant geeft het college tevreden. In 2011 werd de dienstverlening met een 7,7 gewaardeerd. Vanuit het perspectief van de wijkbewoner krijgt de gemeente van haar inwoners ditmaal een 6,8 en dat is een vooruitgang van tweetiende punt ten opzichte van twee jaar terug. Als ‘onderdaan’ geven de burgers de gemeente precies een 6, dat was toen een 5,9.

Verkiezingsprogramma’s

Alle ‘rapportcijfers’ komen in grote lijnen overeen met de uitkomsten van de grote publieksenquête die Steenbergse Courant begin dit jaar hield. Burgemeester Bolten beaamde vanmiddag dan ook dat de resultaten daarvan als betrouwbaar aangemerkt mogen worden.

Zij hoopt dat de politieke partijen ook de informatie uit ‘Waarstaatjegemeente?’ betrekken in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

De enquête vond afgelopen voorjaar plaats en kende geen specifiek op Steenbergen toegespitste vragen. ,,Die mogelijkheid bestaat op zich wel, maar dat kost extra geld,’’ aldus Bolten.

Vertrouwen

Zij verwacht overigens niet dat het actuele onderzoek naar de (machts)verhoudingen tussen de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie bij de gemeente Steenbergen invloed zou hebben gehad op de mening van de bevolking.

,,Ik ga ervan uit dat het vertrouwen in B en W goed blijft,’’ zo luidde haar enige reactie op het onderzoek dat Commissaris van de Koning Wim van de Donk vorige week liet instellen.

De volledige uitkomsten van ‘Waarstaatjegemeente?’ zijn te vinden op http://www.gemeente-steenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant