zondag 6 januari 2013, 12:31

Beuken vervangen zieke kastanjebomen in Van Gaverenlaan

STEENBERGEN – In de Van Gaverenlaan verdwijnt dit voorjaar het gros van de beeldbepalende kastanjebomen. De meeste exemplaren zijn ziek en moeten daarom het veld ruimen.

Een klein deel van de bomen heeft nog een levensverwachting van vijf tot tien jaar en blijft voorlopig staan, maar wordt nauwlettend in de gaten gehouden en in de toekomst eveneens vervangen.

De kastanjes maken plaats voor beuken. De beuken die later komen, worden tegelijkertijd al wel opgekweekt, zodat zij mettertijd in het dan ontstane straatbeeld passen.

In het trottoir keren geen bomen terug, maar komt – vermoedelijk in het najaar – een beukenhaag. Dit heeft te maken met de onderliggende riolering, kabels en leidingen. Het (gefaseerde) plan zorgt er volgens de gemeente voor dat het karakter van de Van Gaverenlaan zoveel mogelijk behouden blijft.

De bewoners, die eerder vorig jaar al werden ingelicht en hun wensen kenbaar mochten maken over de herplanting, zijn nu ook weer schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgenomen aanpak.

Uit de Steenbergse Courant