zondag 18 augustus 2013, 11:41

Gemeente eist dat Bovensas voor volgend vaarseizoen open gaat

STEENBERGEN – Het Bovensas gaat dit jaar niet meer terug open voor de pleziervaart, hoe zeer de gemeente Steenbergen dat ook betreurt. De wethouders Miriam Termeer en Leo Heijmans hebben met het waterschap wel afgesproken dat het Bovensas vóór het nieuwe vaarseizoen in 2014 weer toegankelijk moet zijn. ,,Lukt dat niet, dan gaan alle remmen los, want het was deze zomer al een onacceptabele situatie.’’

Net nu de waterrecreatie een steeds grotere rol gaat spelen in de gemeente, zag waterschap Brabantse Delta zich genoodzaakt de zuidelijke sluis van het Bovensas af te sluiten. Uit veiligheidsoverwegingen, omdat de houten palen van het monument verrot zijn en de sluismuren daardoor verzakken.

,,Op zich een terechte beslissing,’’ aldus Heijmans. De herstelwerkzaamheden vragen echter veel tijd en geld, zo bleek in overleg van de wethouders met het waterschap. ,,We hebben vervolgens geprobeerd of de vorig jaar gerestaureerde noordelijke sluis zolang open kon, voor kano’s, sloepjes en kleine motorbootjes.’’

Provincie

Ook het tijdelijk verhogen van de brug van deze sluis of het afvoeren van het licht verontreinigde slib bleek uiteindelijk echter te duur, of zou te laat uitgevoerd kunnen worden om dit seizoen nog soelaas te bieden. ,,Ook het waterschap is hierover, net als wij, erg teleurgesteld,’’ aldus Heijmans en Termeer.

De wethouders wachten nu vol spanning af of de provincie (eind deze maand) bereid zal blijken te zijn om een flinke duit in het zakje te doen voor de circa 1 miljoen kostende reparatie van de zuidelijke sluis. Mede afhankelijk van dat besluit, hakt het waterschap in september de knoop door over de hersteloperatie.

,,We gaan uit van groen licht. Komt dat er niet, dan móet de noordelijke sluis voor volgend vaarseizoen sowieso open. Je kunt immers geen prachtverhalen over Waterpoort en de toeristische mogelijkheden van dit gebied blijven ophangen, terwijl de doorgang voor de pleziervaart gestremd is.’’

Benedensas

Heijmans en Termeer bespraken met het waterschap en passant ook de problemen die spelen bij het Benedensas, waar de openstellingstijden van het bruggetje deze zomer voor discussie leidde tussen de verschillende belanghebbenden. Landrecreanten klaagden over de (te) korte oversteektijd en toen die werd opgerekt, ageerden watersporters op hun beurt over te lange wachttijden.

Voorlopig blijft het zo dat het bruggetje voor voetgangers, fietsers en scootmobielers negen minuten open blijft als er mensen over willen steken. ,,Dat is het veiligst,’’ stelt Termeer. Maar op 3 oktober komt er een bijeenkomst voor alle betrokkenen en belanghebbenden, ‘om samen een voor iedereen zo goed mogelijke, structurele oplossing te bereiken’.

Op verzoek van de gemeente, heeft het waterschap ondertussen trouwens wel gezorgd voor betere en uitgebreidere aanmeervoorzieningen – aan beide kanten van de sluis – ten bate van de boten die moeten wachten tot het bruggetje weer open gaat, waarna zij hun weg richting Volkerak of de Vliet kunnen vervolgen.

Uit de Steenbergse Courant