vrijdag 24 juli 2015, 08:23

Wijkzusters helemaal terug van weggeweest

STEENBERGEN – Een spin in het web, zo mag je Carolien Mangnus, Sheela Punt en Maud Mouwen gerust noemen, vinden de drie wijkzusters zelf. Op initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant werd hun functie als het ware in ere hersteld, om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk de hulp krijgen die zij nodig hebben. Er is de afgelopen tijd immers veel veranderd in het ‘zorglandschap’, waardoor het voor menigeen lastiger is geworden om door de bomen het bos te kunnen blijven zien.

Ziedaar de voornaamste taak van de wijkzusters, die als eerste aanspreekpunt en zodoende ook al de belangrijkste schakel fungeren tussen het medisch en het sociaal domein Als geen ander kennen zij de weg naar zorgverleners en ook een groot deel van de indicaties voor persoonlijke verzorging regelen.

Zelfredzaamheid

Voor een afspraak met de wijkzuster heeft men echter geen zorgindicatie nodig en hoeft ook geen eigen bijdrage te worden betaald. ,,Wij bekijken juist in hoeverre zorg noodzakelijk is en kunnen daarvoor snel de betreffende instanties inschakelen. Onze lijnen zijn kort, wij zorgen ervoor dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar proberen tegelijkertijd ook hun zelfredzaamheid en mantelzorgnetwerk te vergroten,’’ vertellen Carolien, Maud en Sheela, die zijn aangesteld vanuit verschillende thuiszorgorganisaties. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft namelijk zelf geen medewerkers in dienst, maar zocht en vond de samenwerking met meerdere thuiszorgaanbieders om de wijkzusters – op een onafhankelijke manier – te herintroduceren.

Vinger aan de pols

Carolien ‘opereert’ in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en De Heen, Sheela in Steenbergen en Dinteloord, en Maud ontfermt zich over Steenbergen, Kruisland en Welberg. Zij zijn op doordeweekse dagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via (0167( 528569. Op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur houdt één van de wijkzusters bovendien spreekuur bij Vraagwijzer aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen, waar iedereen dan zonder afspraak terecht kan met zijn of haar zorgvragen, zowel voor zichzelf als voor anderen. ,,Als je denkt ‘het gaat niet helemaal goed met mijn buurman’, ben je bij ons ook aan het juiste adres. Wij gaan dan poolshoogte nemen en houden sowieso altijd de vinger aan de pols als we eenmaal ergens ‘binnen’ zijn geweest. De uitvoering van de zorg gebeurt echter door andere partijen. Waarbij de klant altijd bepaalt met welke thuiszorgorganisatie hij of zij in zee wil gaan.’’

Zichtbaar zijn

Carolien, Maud en Sheela zijn van mening dat het ‘fenomeen’ wijkzuster z’n vruchten afwerpt. ,,We hebben onszelf de afgelopen tijd goed geprofileerd, onder meer tijdens bijeenkomsten van ouderenbonden. En zeker als de nieuwe Kruisvenster (het ledenblad van de kruisvereniging, red.) uit is, merken we meteen dat de aanloop toeneemt. We worden ook steeds vaker herkend. ‘Hé, dat is onze wijkzuster, hoor je dan bij het boodschappen doen in de supermarkt. Precies wat we willen, want we proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn voor iedereen, van jong tot oud. Bijvoorbeeld ook voor mensen met psychische problemen en gezinnen met sociale problemen, zoals schuldhulpverlening. Ouderen zijn echter wel de grootste doelgroep, toch zeker omdat zij steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.’’

Foto: De wijkzusters Carolien Mangnus, Sheela Punt en Maud Mouwen voor het kantoor van Vraagwijzer, waar zij drie keer per week een vrij inloopspreekuur houden.

Foto John Nijssen©Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant