dinsdag 19 april 2016, 15:00

Opening ‘Bunkertreppe’ bij Benedensas

DE HEEN – Wie de afgelopen weken op het Benedensas is geweest, zal ’m vast niet zijn ontgaan: de opvallende trap die over de bunker aldaar is verrezen, om bezoekers voortaan een riant uitzicht te bieden over de slikken van De Heen, de Steenbergse Vliet en het Volkerak. De ‘Bunkertreppe’ wordt komende donderdag, 21 april, officieel geopend door wethouder Petra Lepolder.

Tegelijkertijd wordt dan gevierd dat het Benedensas is opgenomen in het netwerk van Brabantse Natuurpoorten.

West Brabantse Waterlinie

De ‘Bunkertreppe’ - een ontwerp van RO& AD Architecten – is met financiële steun van de provincie Noord-Brabant totstand gekomen vanuit het project West Brabantse Waterlinie, waarmee het cultuurhistorisch belang van deze voormalige verdedigingslinie wordt onderstreept en nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor de recreatieve beleving van het landschap. Daar moet bovendien een economische impuls voor deze regio uit voortkomen.

Natuurpoort

Als onderdeel van het netwerk Natuurpoorten van VisitBrabant, vormt het Benedensas een toegangspoort voor fietsers en wandelaars, die van de nabijgelegen natuurgebieden willen genieten, waarbij informatie over de omgeving is te vinden, voldoende parkeervoorzieningen beschikbaar zijn en ook een horecapunt is gevestigd, zoals in dit geval restaurant Benedensas.

Uit de Steenbergse Courant