Afbeelding
woensdag 20 juli 2016, 09:30

Maatregelen tegen blauwalg in Steenbergse Vliet en haven

STEENBERGEN – In de Steenbergse haven en in een deel van de Steenbergsche Vliet zijn hoge concentraties blauwalgen aangetroffen. Blauwalgen kunnen bij aanraking leiden tot gezondheidsklachten, daarom wordt recreanten geadviseerd niet in de Vliet te zwemmen. Om verdere verspreiding van de blauwalgen naar de stadswateren en sloten in en rond Steenbergen tegen te gaan, neemt waterschap Brabantse Delta in samenspraak met de gemeente Steenbergen verschillende maatregelen.

De instanties adviseren om niet meer in het water van de Vliet en de haven te zwemmen om gezondheidsklachten te voorkomen en verwijzen, voor veilige zwemplaatsen in natuurwater, naar de website www.zwemwater.nl

Geen water inlaten in de polder

Langs de Vliet heeft het waterschap vier inlaten dichtgezet waarmee normaal water uit de rivier ingelaten wordt naar de sloten in de polder. Daarmee voorkomt het waterschap dat de blauwalgen zich verspreiden naar de poldersloten. Aan de agrariërs in het betreffende gebied is gevraagd om beregening van gewassen tijdelijk te stoppen tot het moment waarop er weer water ingelaten kan worden.

Sluizen

Verder staat de schutsluis bij Dintelsas, aan de monding van de Dintel, dicht. Deze wordt alleen op gezette tijden geopend om vaartuigen door te laten. Op die manier wordt gezorgd voor voldoende stroming op de Steenbergsche Vliet, waardoor het water met blauwalg sneller wegstroomt naar het Volkerak.

Waarschuwen

Het waterschap heeft de gemeente Steenbergen geïnformeerd over de blauwalgen in de haven en in de Vliet en geadviseerd inwoners en zwemmers met borden te waarschuwen voor blauwalgen .

Brabantse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten. Zodra de situatie verbetert, kan het waterschap besluiten één of meerdere maatregelen op te heffen.

Overmatige blauwalgenbloei

De overmatige blauwalgenbloei in de Steenbergse Haven en Vliet komt door de hoge temperaturen en de lage stroming van het water aldaar, in combinatie met aanwezige voedingsstoffen in het water (fosfaten en nitraten). In bepaalde situaties kunnen blauwalgen drijflagen vormen.

Huidirritatie en maag/darm-klachten

Contact met het water waarin hoge concentraties blauwalg voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Hondenbezitters worden afgeraden om hun honden uit dit water te laten drinken of erin te laten zwemmen.

Overschot aan voedingsstoffen

Blauwalgen komen van nature voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei optreden. De oorzaak hiervan is een overschot aan voedingsstoffen. Dit zit onder andere in afgevallen bladeren, maar komt ook in het water terecht via lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Geadviseerd wordt derhalve om het gebruik van lokvoer te beperken, geen eenden te voeren en hondenpoep op te ruimen.

Uit de Steenbergse Courant