Afbeelding
zaterdag 6 augustus 2016, 16:00

Politiebureau wordt online verkocht

STEENBERGEN – Veel leven was er de afgelopen jaren al niet meer te bekennen bij het politiebureau aan de Molenweg, maar op 7 oktober is het definitief gedaan. Op deze dag gaat het pand onder de veilinghamer en wordt verkocht aan de hoogste bieder. Op maandag 5 september is de laatste kans om er, zij het op afspraak, een kijkje te nemen. In de tussentijd vinden er gesprekken plaats tussen politie en gemeente over een mogelijke huisvesting van agenten in het gemeentehuis. Het zou dan gaan om een werkplek zonder loketfunctie.

Het politiebureau is gebouwd in 1991. In dat jaar verhuisde het bureau van de Burgemeester van Loonstraat (hoek Julianastraat) naar de Molenweg. Toen nog tot de nok toe gevuld met agenten en 24/7 bereikbaar. Maar onder invloed van reorganisaties en nieuwe visies op politiewerk, veranderde er de afgelopen kwart eeuw veel. Langzaam maar zeker trok het bureau leeg. De laatste jaren wordt het nog slechts gebruikt door een enkele wijkagent die er bureauwerk doet. Voor alle publiekstaken, waaronder aangiftes, wordt verwezen naar het politiebureau van Bergen op Zoom of naar het online loket.

Online

Steenbergen vormt daarin geen uitzonderingspositie in. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er op 7 oktober niet minder dan negen voormalige politiebureaus geveild worden op het online veilingplatform BOG Auctions. Het is overigens de eerste keer dat de politie op deze manier haar panden in de verkoop doet. De mogelijkheid blijft bestaan om in de aanloop naar de veiling een onderhandse bieding uit te brengen bij de notaris.   

Cellen

Het kantoorpand van circa 1.290 m²  is gelegen op een perceel grond van circa 1.825 m² met parkeervoorziening op eigen afgesloten terrein. Er zijn garageboxen en een ondergrondse opslagruimte die voorheen in gebruik was als schietbaan. Het bureau zelf bestaat uit twee bouwlagen met onder meer kantoren, cellen en kleedkamers met douches.

Belangstellenden kunnen, op afspraak, op maandag 5 september tussen 15.00 en 16.00 uur onder begeleiding van makelaar Van Splunter Bedrijfshuisvesting het pand bezichtigen.

Foto Van Splunter Bedrijfshuisvesting

Uit de Steenbergse Courant