woensdag 21 september 2016, 17:55

Terrassen mogen terug op Kruislandse Markt

KRUISLAND – De terrassen van De Commerce en cafetaria ’t Centrum mogen weer terugkeren op de Markt in Kruisland, daarover zijn de beide ondernemingen, de gemeente Steenbergen de Markt-bewoner die zich eerder met succes tegen de terrassen verzette het vandaag eens geworden.

De verschillende partijen troffen elkaar eerder dit jaar bij de Raad van State, die hen adviseerde om er onderling uit te komen voordat het tot een gerechtelijke uitspraak zou komen. Met behulp van een bemiddelaar is dit nu dus gelukt. ‘Een jarenlang conflict is nu gelukkig afgesloten met een voor alle partijen bevredigend compromis, waardoor de gezelligheid weer terug komt op de Markt’, reageert eigenaar Edwin Maas van De Commerce.

Voor hem zijn er wel een paar restricties verbonden aan de gemaakte afspraken. Het terras van De Commerce wordt eenderde kleiner, omdat het verder van de gevel moet blijven, en mag maximaal zes maanden per jaar op de Markt staan.

,,Afhankelijk van het weer wordt dat van april tot en met september of van mei tot en met oktober. Het seizoen is nu zo’n beetje voorbij, dus wij wachten op volgend voorjaar.’’ Ook moet het terras van De Commerce op het plein voor de zaak voortaan om elf uur ’s avonds dicht. Dit geldt allemaal niet voor het terras rondom de horecagelegenheid zelf. De tijdelijk getroffen terrasvoorziening aan de achterzijde wordt straks weer de parkeerplaats die het altijd was.

De terrassen op de Kruislandse Markt werden begin dit jaar verboden, nadat een bewoner met succes bezwaar had gemaakt tegen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Vervolgens kwam er in het dorp een actie op gang die 844 handtekeningen opleverde vóór de terugkeer van de terrassen.

Uit de Steenbergse Courant