vrijdag 7 oktober 2016, 13:30

Infoavond over bodemsanering Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – De provincie Noord-Brabant belegt op woensdag 12 oktober (aanvang 19.30 uur) bij Dorpsherberg De Sterke Duvel op de Hoogte in Nieuw-Vossemeer een informatieavond over de saneringsplannen voor de arseenvervuiling aan de Kortendijk 2 in het dorp.

De bewoners krijgen dan te horen wat de stand van zaken is en hoe de verontreiniging wordt aangepakt. Afgelopen voorjaar maakte de provincie bekend eind dit jaar aan de slag te willen gaan met de werkzaamheden.

De arseenvervuiling, veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, kwam zo’n 25 jaar geleden al aan het licht en concentreert zich op het voormalige bedrijfsterrein aan de Kortendijk 2.

Ondertussen is echter ook het grondwater in een omliggend gebied van zo’n 100 bij 100 meter besmet geraakt. Hierin staan zo’n dertig woningen. Van gevaar voor de volksgezondheid is , blijkens een onderzoek van de GGD, geen sprake.

Uit de Steenbergse Courant