zaterdag 29 oktober 2016, 11:55

D66 pleit voor rondweg van A4 naar Franseweg

STEENBERGEN – D66 wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden tot aanleg van een rondweg vanaf de rotonde bij bedrijventerrein Reinierpolder naar de Franseweg. Daarmee  wil de partij de verkeersdruk en bijbehorende overlast verhelpen op de Burgemeester Van Loonstraat en een betere routing van en naar de A4 bewerkstelligen.

De fractie gaat hierover komende donderdagavond een motie indienen tijdens de behandeling van de (meerjaren)begroting in de gemeenteraad. Met de roep om een rondweg, haakt D66 in op de klachten van zowel bewoners als weggebruikers, die de kop op staken sinds de herinrichting van de Burgemeester Van Loonstraat.

Die wordt tegenwoordig door veel fietsers gemeden, aanwonenden kampen met overlast van hardrijders en zwaar verkeer, dat elkaar amper kan passeren. Kortom, er eerst een onveilige en dus onwenselijke situatie, aldus D66. Navraag heeft de partij bovendien geleerd dat Rijkswaterstaat niet welwillend is om gerichte(re) bewegwijzering toe te passen op de A4. De realisatie van een andere ontsluiting, is volgens de fractie dan ook de enige oplossing om aan al deze problemen een einde te maken.

Uit de Steenbergse Courant