zondag 18 december 2016, 12:00

‘Alle welzijnsorganisaties onder één paraplu’

STEENBERGEN – Om alle inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente Steenbergen aan de totstandkoming van één overkoepelende organisatie waaronder, met ingang van 1 januari 2019, alle organisaties gaan samenwerken die zich bezighouden met welzijnstaken.

Wethouder Cor van Geel benadrukt dat het niet om een bezuinigingsoperatie gaat. Het is echter wel zo dat de decentralisatie van het sociale domein – de overheveling van taken op het gebied van werk en inkomen, jeugd en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van het Rijk naar de gemeente(n) – met een stevige korting gepaard is gegaan. Oftewel: van de gemeenten wordt verwacht dat zij deze taken beter kunnen uitvoeren omdat zij dichter bij hun burgers staan, maar zij krijgen hiervoor minder geld dan de rijksoverheid er in het verleden aan spendeerde.

Derhalve ziet de gemeente zich genoodzaakt te zorgen voor een krachtenbundeling en meer synergie tussen de verschillende organisaties. Dat levert immers voordelen op. ,,Niet alleen financieel, maar ook voor de belanghebbenden,’’ stelt Van Geel.

‘Aan bevoegdheden medewerkers wordt niet getornd en vrijwilligerswerk kan gewoon doorgaan’

Als eerste gaat de gemeente de nodige diensten, werkzaamheden en activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) overnemen. Dat gebeurt per 1 april volgend jaar. Het nu nog onafhankelijke bestuur van de SWOS houdt dan op te bestaan. Van Geel: ,,De SWOS wordt dan voorlopig aangestuurd door één van onze ambtenaren. Aan de bevoegdheden en de arbeidsvoorwaarden van de professionele medewerkers wordt niet getornd en ook het vrijwilligerswerk (denk o.a. aan de Plusbus, red.) kan allemaal gewoon doorgaan.’’

‘Geen afgebakende stukjes meer, maar één geheel’

De wethouder kan zich voorstellen dat de ontwikkelingen, vooral bij direct betrokkenen, veel vragen op roepen. ,,Mensen willen graag een eigen clubje behouden en dat kan ook wel, maar niet meer allemaal afzonderlijk van elkaar. We moeten echt toe naar één grote, samenwerkende koepelorganisatie, voor al het welzijnswerk in heel de gemeente Steenbergen. Geen afgebakende stukjes meer, maar één geheel. Daarvan zullen de inwoners uiteindelijk de vruchten plukken.’’

,,Voor alle duidelijkheid: de veranderingen gelden dus zeker niet alleen voor de SWOS, maar bijvoorbeeld ook voor de inbreng van tanteLouise in het ouderenwerk, de jeugdzorg, de Wmo en de cliëntenondersteuning van MEE.’’

Vrijwel alle instellingen op dit terrein werken momenteel al wel samen, onder de vlag van Vraagwijzer in het pand aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. ,,Als gemeente hebben wij echter ook de baliefunctie al overgenomen van Stichting Vraagwijzer, omdat zij dit niet meer kon verzorgen,’’ aldus Van Geel.

Hoe de ‘paraplu’ waaronder de betreffende instanties straks gaan vallen er precies uit komt te zien, valt volgens hem op dit moment nog niet te zeggen. ,,Dat zou een afdeling van de gemeente kunnen worden, maar gaandeweg het proces zal moeten blijken wat de beste bestuursvorm is.’’

Uit de Steenbergse Courant