dinsdag 14 maart 2017, 19:23

Omgekeerd inzamelen bij KBO

STEENBERGEN - Behalve de gemeentelijke ‘inloop’-bijeenkomsten voor het ‘omgekeerd inzamelen’ organiseert de KBO Steenbergen samen met gemeente Steenbergen voor alle 50+-ers uit de gemeente een aparte voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp. Dat gebeurt in ontmoetingscentrum ’t Cromwiel. Dat gebeurt op 3 april.

De reden hiervan is omdat het bestuur uit ervaring weet dat bezoekers van een ‘inloop’ soms iets te vragen, iets niet helemaal begrijpen of zelfs verkeerd opnemen. Ook biedt een aparte voorlichtingsbijeenkomst de gelegenheid om zaken die men over het hoofd ziet maar waar anderen wel aan denken aan de orde te krijgen.

Op maandagmiddag 3 april zal de gemeente eerst vertellen over het doel en nut van het ‘omgekeerd inzamelen’. Ook zal het systeem aan de orde komen. Tot slot kunnen de bezoekers hun vragen kwijt.

Gratis welkomsdrankje

De voorlichting wordt gegeven in ’t Cromwiel, aanvang 13.30 uur. Bezoekers worden ontvangen met een kop koffie, thee of fris. Ook Senioren uit de kernen kunnen deze middag bezoeken. Verwacht wordt dat de voorlichtingsbijeenkomst tussen half vier en vier uur is afgelopen.

Uit de Steenbergse Courant