zaterdag 10 juni 2017, 14:00

Werkgroep blijft strijden voor oplossing verkeersoverlast

STEENBERGEN – Inmiddels is de werkgroep ‘Herinrichting N257’ al een flinke poos actief. Hun doel is om de verkeersoverlast op het traject Burgemeester Van Loonstraat – Kade – Zeelandweg-Oost en Fabrieksdijk sterk te doen afnemen. “Hiermee wordt niet alleen onze leefbaarheid verbeterd, maar zeker ook de verkeersveiligheid”, zo stelt de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit twaalf bewoners van de Burgemeester van Loonstraat, Kade, Fabrieksdijk en Zeelandweg-Oost. Ze zijn al geruime tijd in gesprek met gemeente Steenbergen en zoeken met onder meer wethouder Zijlmans naar een oplossing. Volgende week komt de werkgroep opnieuw bijeen en bespreekt dan onder andere de resultaten van de enquête die is gehouden om de problemen goed in kaart te brengen.

Intussen blijven de bewoners van genoemde straten last hebben van verkeer dat met te hoge snelheid door genoemde straten rijdt. Het advies aan bewoners ervan is om overtredingen van de toegestane 30-kilometersnelheid te melden. Dat kan via het meldpunt ‘Agressief weggedrag’: 0900-8844. Wellicht zijn de meldingen aanleiding voor de politie om meer snelheidscontroles op het betreffende traject te houden.

Daarnaast levert het zware verkeer gevaarlijke situaties op. Vooral fietsers klagen hierover.

Vorige week hebben bewoners van de Burgemeester Van Loonstraat ’30-kilometer-bordjes’ geplaatst in de perken langs de Burgemeester van Loonstraat. Deze komen even in de plaats voor het matrix-snelheidsbord dat op die locatie stond. Dit bord is namelijk raak gereden en diende te worden verwijderd. Er wordt overigens zo snel mogelijk een nieuw matrixbord geplaatst.

Uit de Steenbergse Courant