Afbeelding
zaterdag 15 juli 2017, 09:00

Zeecontainer uit ruim van Expeditie Nassau op Steenbergse Markt geplaatst

STEENBERGEN – Woensdagmiddag kwam uit het ruim van de Expeditie Nassau een bruine zeecontainer die naar de Steenbergse Markt werd verplaatst. Onder toeziend oog van tientallen genodigden en andere belangstellenden werden de deuren geopend en kreeg het publiek voor het eerst toegang tot de opbrengst van de expeditie. De mini-expositieruimte is nog tot en met volgende week woensdag geopend voor eenieder die wil weten hoe de Vesting Steenbergen de komende jaren vorm kan krijgen.

Voorafgaand aan de opening vond er bij café Buddha’s een korte bijeenkomst plaats waar teruggeblikt werd op het verloop van de reis. De ‘kapitein’ van het schip Andries Boer verhaalde over een avontuurlijke reis. “Gelukkig staken we van wal met drie belangrijke reisvoorwaarden. We hadden een stevige stip op de horizon, een duidelijke route die we moesten varen en een goede bemanning.”

Petra Lepolder, die als wethouder van de gemeente Steenbergen de titel ‘reder’ kreeg, sloot zich bij die woorden aan. “Het is nu aan ons allemaal om het vestingverleden tussen de oren van de Steenbergenaren te krijgen. Want een vesting ben je niet alleen, dat voel je ook.”

Heraut zonder gezicht

Nadat de woorden op waren, was het tijd voor daden. Het moment om de inhoud van de zeecontainer te controleren was daar. Bij het openen van de deuren werden de toeschouwers welkom geheten door de heraut die in het midden van de ruimte zijn boodschap verkondigde. Waar het aan ontbrak, was zijn gezicht dat er voor de gelegenheid uit was gesneden. Daarmee ruimte biedend aan iedere Steenbergenaar die in de huid van de stadsomroeper uit vroeger tijden wil kruipen.

Vestingspelen

De wanden rond de heraut zijn gevuld met de concepten die zijn ontwikkeld tijdens de reis van de Expeditie Nassau. Ideeën over de manier waarop het Vestingverleden kan herleven, maar ook hoe de inwoners van de stad er nauwer bij betrokken kunnen raken. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van Vestingspelen voor de jeugd waarbij het draait om het gezamenlijk heroveren van de vlag van het oude verdedigingswerk Fort Henricus. Het is echter niet de bedoeling dat de kinderen tegen elkaar strijden, maar samen tegen de vijand zoals bijvoorbeeld de Spanjaarden.

Vestingspelen en Stadsbrouwerij

Het Vestinghuys is een ander voorbeeld. Een locatie in de binnenstad waar de historie van de stad getoond en verteld wordt en vanuit waar stadsgidsen het verhaal kunnen verspreiden. Het is ook de plek waar informatie over activiteiten in Steenbergen en verre omgeving gegeven wordt. Elders in de stad zou zich een Stadsbrouwerij kunnen vestigen waar de geschiedenis van het bierbrouwen in de oude vesting wordt verteld. Bezoekers kunnen daar zelf aan het procedé deelnemen en de opbrengst kunnen proeven in een naastgelegen proeflokaal.

Zo zijn er in totaal acht concepten die als voornaamste doel hebben dat de inwoners van de stad Steenbergen zich verbonden voelen met de historie, er trots op zijn en deze trots willen delen met de buitenwereld. Een hele opgave maar volgens Expeditie-kapitein Andries Boer geen onmogelijke. “In den Bosch wist in 1997 slechts 20% van de inwoners van de oude stad dat zij binnen de vestingcontouren wonen, terwijl het vandaag de dag een vanzelfsprekend gegeven is voor inwoners en bezoekers.”

Een ietwat vreemde eend in de bijt staat momenteel aan de kop van de Steenbergse Markt. De zeecontainer fungeert als mini-expositie waar de opbrengst van de Expeditie Nassau te zien is. Hij staat er nog tot volgende week.

Luc van den Berg ging als eerste met zijn hoofd in de heraut die in de zeecontainer staat opgesteld. Zijn tijdelijk tandloze glimlach levert een vertederend plaatje op.

Foto: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant